Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Căi respiratorii sunt ... și ....

B. Dați două exemple de componente ale nucleului unei celule animale; scrieți în dreptul fiecărei componente câte o caracteristică.C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Sunt cordate:

 1. artropodele
 2. insectele
 3. moluştele
 4. reptilele

2. Briofitele fac parte din regnul:

 1. Fungi
 2. Monera
 3. Plante
 4. Protiste

3. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 34 cromozomi are:

 1. 2n=34cromozomi
 2. 2n=17cromozomi
 3. n = 34 cromozomi
 4. n=17cromozomi

4. La mamifere, maduva spinării:

 1. are substanţă albă organizată în coarne
 2. este componentă a sistemului nervos central
 3. conţine substanţă cenuşie la periferie
 4. conduce spre creier impulsurile nervoase motorii

5. Spermatozoidul:

 1. este celulă diploidă
 2. participă la procesul de fecundaţie
 3. reprezintă gonada masculină
 4. se formează în veziculele seminale


D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. La mamifere, în timpul inspiraţiei, muşchiul diafragm se relaxează.
 2. Nervul optic este alcătuit din axonii neuronilor bipolari. 
 3. În mucoasa limbii există chemoreceptori numiţi muguri gustativi. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in