Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

SIDA, gonoreea, ... şi ... sunt boli cu transmitere sexuală.

B. Daţi două exemple de componente ale celulei eucariote; scrieţi în dreptul fiecărui component celular câte un rol.

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 44
cromozomi are:

 1. 2n = 44 cromozomi
 2. 2n = 22 cromozomi
 3. n = 44 cromozomi
 4. n = 22 cromozomi
   

2. Rinichii mamiferelor sunt:

 1. componente ale căilor urinare
 2. lipsiţi de vascularizaţie
 3. localizaţi în cavitatea toracică
 4. protejaţi la exterior de o capsulă fibroasă

3. Insectele sunt:

 1. artropode
 2. celenterate
 3. cordate
 4. moluşte

4. La mamifere, în timpul unei inspiraţii normale:

 1. creşte presiunea aerului din plămâni
 2. creşte volumul cavităţii toracice
 3. se elimină aerul din plămâni
 4. se relaxează diafragmul

5. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele fac parte din regnul:

 1. Animale
 2. Fungi
 3. Monera
 4. Plante 

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. Cantitatea de energie obţinută prin respiraţia aerobă este mai mică decât cantitatea de energie obţinută prin respiraţia anaerobă. 
 2. Bronşita este o boală ereditară. 
 3. Veziculele seminale sunt glande anexe ale sistemului reproducător masculin. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in