Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Tripsina este componentă a sucului ... şi are rol în digestia chimică a ....

B. Daţi două exemple de grupe de plante; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplu reprezentativ.

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.


1. Cordate sunt:

 1. anelidele
 2. cefalopodele
 3. peştii
 4. platelminţii

2. Respiraţia aerobă:

 1. are rol în producerea de energie
 2. este un proces specific plantelor
 3. necesită prezenţa luminii
 4. se mai numeşte fermentaţie

3. Componentă a tubului digestiv la om este:

 1. esofagul
 2. ficatul
 3. glanda salivară
 4. pancreasul

4. Rinichiul:

 1. are ca unitate structurală neuronul
 2. are rol în procesul de excreţie
 3. este componentă a căilor urinare
 4. este localizat în cavitatea toracică

5. SIDA este:

 1. afecţiune specifică bărbaţilor
 2. boală cu transmitere sexuală
 3. prevenită prin igiena alimentaţiei
 4. provocată de infecţia cu o ciupercă

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Fotosinteza este procesul prin care plantele verzi transformă substanţele organice în substanţe anorganice, eliberând O2. 
2. La mamifere, în timpul inspiraţiei, muşchii intercostali se relaxează. 
3. Segregarea independentă a perechilor de caractere este una dintre legile eredităţii descoperite de Mendel. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in