Subiectul II

A. ADN-ul şi ARN-ul reprezintă materialul genetic al eucariotelor. Ei sunt polimeri ai unor unităţi numite nucleotide.

 1. Precizaţi două deosebiri dintre o nucleotidă ADN şi o nucleotidă ARN.
 2. Un fragment al unei macromolecule de ADN bicatenar conţine 1132 de nucleotide, dintre care 286 conţin timină.
   Stabiliţi următoarele:
  - numărul nucleotidelor cu guanină din macromolecula de ADN (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  - numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
  - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că pe catena 3’-5’ secvenţa de nucleotide este următoarea: GGATTC.
   Scrieţi toate etapele necesare rezolvării cerinţelor problemei.
 3. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B. În secţia de primiri urgenţe a unui spital este adusă o persoană care este supusă unei intervenţii chirurgicale. Este necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge.  tiind că persoana respectivă are grupa sanguină AB, Rh pozitiv, iar în spital există rezerve de sânge aparţinând grupelor AB, Rh negativ şi B, Rh pozitiv, stabiliţi următoarele:

 1. grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului; motivaţi răspunsul dat;
 2. tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine B;
 3. importanţa cunoaşterii tipului de Rh al persoanei căreia i se face o transfuzie de sânge.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in