Subiectul II

 1. Materialul genetic al eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici ADN și ARN.
 1. Numiți două tipuri de ARN din celula eucariotă, precizând pentru fiecare tip de ARN numit câte o caracteristică structurală.
 2. Sinteza unei proteine din plasma sângelui se realizează pe baza informației unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 464 nucleotide, dintre care 122 conțin guanină.
  Stabiliţi următoarele:
  - numărul nucleotidelor cu timină conținute de fragmentul ADN bicatenar (scrieți toate etapele necesare rezolvării acestei cerințe);
  - numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  - secvența de nucleotide din catena ADN 5`-3` complementară, știind că, pe catena 3`- 5`, secvența de nucleotide este următoarea: GTAATC
 3. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
 1. În secția de chirurgie vasculară a unui spital, doi pacienți sunt supuși unor intervenții chirurgicale. Ambii pacienți au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre pacienți are grupa sanguină O, iar celalalt pacient are grupa sanguină B. La spital s-au prezentat rude ale celor doi pacienți, în vederea donîrii de sânge. Grupele sanguine ale acestora sunt: O, B, AB.

Precizați umătoarele:

 1. grupa/grupele sanguine ale donatorilor comuni pentru cei doi pacienți; motivați răspunsul dat;
 2. aglutionogenul/antigenul și aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine B;
 3. consecința în cazul transfuziei de sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al Rh.
 4. Completați această problemă cu o altă cerințp pe care o formulați voi, folosind informații ștințifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in