Subiectul II

 1. Materialul genetic al virusurilor, procariotelor şi eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici.
 1. Precizaţi două deosebiri dintre materialul genetic al procariotelor şi materialul genetic al virusurilor.
 2. Sinteza unei enzime cu rol în digestia gastrică a lipidelor se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 246 nucleotide, dintre care 26 conţin adenină.
  Stabiliţi următoarele:
  - numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  -  numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
  - apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  - secvenţa de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN care are următoarea succesiune de nucleotide: ACATTG.
 3. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

 1. O persoană care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestei persoane evidenţiază prezenţa pe suprafaţa
  hematiilor a unui singur tip de aglutinogen/antigen şi anume aglutinogenul/antigenul A; Stabiliţi următoarele:
 1. grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie;
 2. aglutinina/anticorpul din plasma sângelui acestei persoane;
 3. două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in