Subiectul II

A. La organismele eucariote, în procesul de biosinteză proteică sunt implicate mai multe tipuri de ARN: ARN mesager, ARN ribozomal, ARN de transfer.

 1. Comparaţi două dintre aceste tipuri de ARN precizând o asemănare şi o deosebire dintre ele.
 2. Sinteza unei proteine cu rol în digestia gastrică a alimentelor se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 348 nucleotide, dintre care 38 conţin citozină.
  Stabiliți următoarele:
  - secvența de nucleotide din catena de ADN 5'-3' complementară, știind că pe catena 3'-5' secvența de nucleotide este următoarea: TGTACA;
  - numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripţie;
  - numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  - numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.

Scrieți toate etapele necesare rezolvării cerințelor problemei.

 1. Completați problema de la punctul b) cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind informațiile științifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o.

B. În secţia de terapie intensivă a unui spital se află trei pacienţi care au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. La spital s-au prezentat colegi ai celor trei pacienţi, în vederea donării
de sânge. Grupele sanguine ale acestora sunt: B, AB, O. Ştiind că doi dintre pacienţi au grupa de sânge B, iar cel de-al treilea pacient are grupa de sânge A, stabiliţi următoarele:

 1. grupa/grupele sanguine ale donatorilor comuni pentru cei trei pacienţi; motivaţi răspunsul dat;
 2. aglutinogenele/antigenele de pe suprafaţa hematiilor din sângele persoanei cu grupa sanguină AB;
 3. consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in