Subiectul I

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Carpienele şi ............ sunt oase ale scheletului membrului ............ .

 1. Numiţi două tipuri de contracţii musculare; asociaţi fiecare tip de contracţie musculară cu câte o caracteristică.
 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Prolactina este secretată de:

 1. hipofiză
 2. ovar
 3. pancreas
 4. tiroidă

Răspuns corect: 

2. Gonadele sunt:

 1. componente ale sistemului reproducător
 2. localizate în cavitatea toracică
 3. căi genitale
 4. gameţi

Răspuns corect: 

3. Secreţia digestivă din compoziţia căreia lipsesc enzimele este:

 1. bila
 2. saliva
 3. sucul gastric
 4. sucul pancreatic

Răspuns corect: 

4. În timpul unei expiraţii normale:

 1. aerul atmosferic pătrunde în plămâni
 2. cavitatea toracică îşi măreşte volumul
 3. muşchiul diafragm se contractă
 4. presiunea aerului din plămâni creşte

Răspuns corect: 

5. Venele cave:

 1. fac parte din circulaţia mare a sângelui
 2. preiau sângele oxigenat din ventriculul stâng al inimii
 3. se deschid în atriul stâng al inimii
 4. transportă sânge cu O2 de la corp către inimă

Răspuns corect: 

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. Segmentul central al analizatorului auditiv este localizat în urechea internă.
 2. Nefrita şi glomerulonefrita sunt afecţiuni ale sistemului reproducător.
 3. Urbanizarea şi industrializarea pot contribui la deteriorarea unui ecosistem natural. 
   

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in