Bacalaureat Biologie 2015 Simulare - Anatomie

Citește acest eBook și vei avea acces la rezolvarea completă și corectă celor 3 subiecte regăsite în Simularea examenului de Bacalaureat la Biologie, din 2015.

Dacă nu știi exact cum sunt formulare cerințele și enunțurile la Bacalaureatul la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, cu siguranță parcurgerea unei lucrări rezolvate  de profesorii noștri îți va fi de mare ajutor. 

Cele 3 subiecte de la Simularea din 2015 pentru Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană au fost rezolvate conform baremului de la Bacalaureatul la Biologie

Deoarece parcurgerea și înțelegere unui model deja rezolvat îți va fi de un real ajutor pentru Bac, te sfătuim să citești cerințele, să le rezolvi conform cunoștințelor tale, iar apoi să observi cu atenție diferențele dintre ceea ce ai redactat tu, și rezolvarea simulării din acest eBook.

Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Falangele, ... și ... sunt oase ale scheletului membrului inferior.

B. Numiţi două organe din cavitatea abdominală; asociaţi fiecare organ numit cu efectul stimulării simpaticului asupra organului respectiv.

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

Muşchi al membrului superior este:

 1. croitorul
 2. oblicul
 3. trapezul
 4. tricepsul

Adenomul de prostată şi anexita sunt afecţiuni ale sistemului:

 1. circulator
 2. muscular
 3. nervos
 4. reproducător

Capacitatea pulmonară (totală) este suma dintre:

 1. capacitatea vitală şi volumul curent
 2. volumul curent şi volumul inspirator de rezervă
 3. volumul curent şi volumul expirator de rezervă
 4. volumul rezidual şi capacitatea vitală

Fotoreceptorii:

 1. reprezintă segmentul central al analizatorului vizual
 2. sunt celulele cu conuri şi celulele cu bastonaşe
 3. sunt lipsiţi de pigmenţi
 4. sunt localizaţi în sclerotică

Venele pulmonare:

 1. aparţin circulaţiei mari a sângelui
 2. preiau sângele neoxigenat de la plămâni
 3. se deschid în ventriculul stâng al inimii
 4. transportă sânge cu O2 de la plămâni la inimă 

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. Urina din vezica urinară este eliminată la exterior prin ureter. 
 2. Urechea internă reprezintă segmentul central al analizatorului auditiv.
 3. Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea tactilă fină.

Subiectul II

A. ADN-ul şi ARN-ul sunt formaţi din unităţi structurale numite nucleotide.

 1. Precizaţi două asemănări între o nucleotidă ADN şi o nucleotidă ARN.
 2. Sinteza unei enzime din compoziţia sucului gastric se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 188 nucleotide, dintre care 28 conţin adenină.

Stabiliţi următoarele:

- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’,
secvenţa de nucleotide este următoarea: CCGTAT;
- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate
etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.

 1. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B. Trei pacienţi ai unui spital au nevoie de transfuzii cu o cantitate mică de sânge. Doi dintre ei au grupa de sânge B, iar al treilea are grupa de sânge O. La spital s-au prezentat rude ale celor trei pacienţi, în vederea donării de sânge. Grupele sanguine ale acestora sunt: O, A, AB.

Precizaţi următoarele:

 1. grupa sanguină a donatorului comun pentru cei trei pacienţi; motivaţi răspunsul dat;
 2. anticorpul/aglutinina din plasma sângelui unei persoane cu grupa sanguină A;
 3. consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.
 4. Completaţi problema de la punctul B cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Subiectul III

1. Sistemul endocrin este alcătuit din totalitatea glandelor cu secreţie internă.

 1. Caracterizaţi tiroida precizând: localizarea, un exemplu de hormon secretat, un exemplu de efect al hormonului respectiv.
 2. Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Activitatea ovarelor este influenţată de activitatea hipofizei”.
 3. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul știinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Suprarenalele.
- Diabetul insipid.

2. Funcţie a sistemului digestiv, digestia participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului uman.

 1. Numiţi cele trei sucuri digestive care participă la realizarea digestiei intestinale.
 2. Explicaţi în ce constă absorbţia intestinală.
 3. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Afecţiuni digestive”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Spor la învățat! :) 

Bacalaureat Biologie 2015 Simulare - Anatomie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.