Subiectul III

1. Schimbul de gaze dintre organism şi mediul înconjurător se realizează cu participarea sistemului respirator.

  1. Reprezentaţi, cu ajutorul unei scheme, schimbul de gaze la nivel pulmonar.
  2. Explicaţi afirmaţia următoare: „Diafragma are rol în realizarea respiraţiei”.
  3. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Inspiraţia.
-Afecţiuni ale sistemului respirator.

2. Reproducerea este o funcţie fundamentală a organismelor vii prin care se realizează perpetuarea speciei.

  1. Enumeraţi trei componente ale sistemului reproducător feminin sau trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere).
  2. Explicaţi importanţa cunoaşterii şi respectării unor noţiuni elementare de igienă a sistemului reproducător şi reproducerii.
  3. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia sistemelor reproducătoare feminin şi masculin – asemănări şi deosebiri”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in