Lock

Bacalaureat Biologie 2015 Model de subiect - Anatomie

Lock

Accesează acest material online pentru a putea parcurge rezolvarea corectă și conform baremului a Modelului de subiect eliberat de către site-ul oficial al Ministerului Educației pentru proba de Anatomie a Bacului la Biologie din 2015.

Materia Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană nu este printre cele mai ușoare, dar această rezolvare a modelului de subiect pentru 2015 îți va fi de folos astfel: rezolvă cerințele fără ajutor, iar apoi fă o comparație între rezolvările gândite de tine și cele conforme cu baremul de la Bacalaureat. Astfel, îți vei da seama dacă ești pregătit pentru examen.

Profesorii noștri de Biologie (Anatomie) au rezolvat:

Prin urmare, pregătirea pentru examen devine mai ușoară odată cu accesarea eBook-ului nostru!

Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

B. Numiţi două afecţiuni ale sistemului excretor; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică a ei.

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

Femurul aparţine scheletului:

 1. capului
 2. membrului superior
 3. membrului inferior
 4. trunchiului

Bila:

 1. are rol în digestia proteinelor şi a glucidelor
 2. conţine enzime digestive
 3. este secretată de vezica biliară
 4. participă la digestia intestinală a alimentelor

Sternocleidomastoidienii sunt muşchi ai:

 1. abdomenului
 2. capului
 3. gâtului
 4. membrelor

Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea:

 1. proprioceptivă inconştientă
 2. tactilă grosieră
 3. tactilă fină
 4. termică şi dureroasă

Prolactina este hormon secretat de:

 1. gonade
 2. hipofiză
 3. suprarenale
 4. tiroidă

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. În procesul de eliminare, urina din vezica urinară trece în tubul colector.
2. Poluarea poate contribui la deteriorarea mediului. 
3. Segmentul intermediar al analizatorului auditiv reprezintă locul unde se formează senzaţia auditivă.

Subiectul II

A. La realizarea sintezei proteinelor participă mai multe tipuri de ARN.

 1. Precizaţi un tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor şi rolul îndeplinit de acesta.
 2. Un fragment de ADN bicatenar conţine 2356 nucleotide. Nucleotidele cu guanină sunt în număr de 1020.

Stabiliţi următoarele:

-secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GCGAAT;
-corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN şi gradul lui de stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni;
-numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar;
-numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.
Scrieţi toate etapele necesare rezolvării cerinţelor problemei.

 1. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

 

B. Analiza sângelui unei persoane care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge evidenţiază absenţa din plasma sanguină a aglutininelor;

Stabiliţi următoarele:

 1. grupa de sânge şi un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane;
 2. două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori.
 3. Completaţi problema de la punctul B cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Subiectul III

1. Schimbul de gaze dintre organism şi mediul înconjurător se realizează cu participarea sistemului respirator.

 1. Reprezentaţi, cu ajutorul unei scheme, schimbul de gaze la nivel pulmonar.
 2. Explicaţi afirmaţia următoare: „Diafragma are rol în realizarea respiraţiei”.
 3. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Inspiraţia.
-Afecţiuni ale sistemului respirator.

 

2. Reproducerea este o funcţie fundamentală a organismelor vii prin care se realizează perpetuarea speciei.

 1. Enumeraţi trei componente ale sistemului reproducător feminin sau trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere).
 2. Explicaţi importanţa cunoaşterii şi respectării unor noţiuni elementare de igienă a sistemului reproducător şi reproducerii.
 3. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia sistemelor reproducătoare feminin şi masculin – asemănări şi deosebiri”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Biologie 2015 Model de subiect - Anatomie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.