Subiectul II

A. ADN-ul şi ARN-ul sunt implicați în procesul de biosinteză proteică.

 1. Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ADN şi ARN.
 2. Sinteza unei enzime se realizează pe baza informației unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 442 de nucleotide, dintre care 44 conțin citozină. Stabiliți următoarele:
  -  secvența de nucleotide din catena ADN 5’-3’ complementară, știind că, pe catena 3’-5’, secvența de nucleotide este următoarea: TATCCG;
  - numărul nucleotidelor cu adenină conținute de fragmentul ADN bicatenar ( scrieți toate etapele necesare rezolvării acestei cerințe);
  -  numărul legăturilor duble și a legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.
 3. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informații științifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care aţi propus-o.

B. Două persoane au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Știind că, pe suprafața hematiilor unei persoane se află doar aglutinogenul/antigenul A, iar pe suprafața hematiilor celeilalte persoane se află doar aglutinogenul/antigenul B, stabiliți următoarele:

 1. grupele de sânge ale celor două persoane care au nevoie de transfuzie;
 2. aglutininele/anticorpii din plasma sângelui unei persoane cu grupa de sânge O;
 3. consecința în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului Rh.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informații științifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in