Subiectul II

A. Materialul genetic al virusurilor, procariotelor şi eucariotelor este reprezentat de ADN şi ARN.

 1. Precizaţi două deosebiri dintre procariote şi eucariote, privind organizarea materialului genetic al acestora.
 2. Sinteza unei enzime din compoziţia sucului gastric se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 624 nucleotide, dintre care 262 conţin adenină.
  Stabiliţi următoarele:
  -secvenţa de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN care are următoarea succesiune de nucleotide: GATCTA;
  -numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  -numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.
 3. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B. În secţia de transplant hepatic a unui spital, trei pacienţi sunt supuşi unor intervenţii chirurgicale. Aceşti pacienţi au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Grupele sanguine ale celor trei pacienţi sunt: AB, O, A.
La spital s-au prezentat rude ale celor trei pacienţi, în vederea donării de sânge. Grupele sanguine ale acestora sunt: O, A, B, AB. Precizaţi următoarele:

 1. grupa/grupele sanguine ale donatorilor comuni pentru cei trei pacienţi; motivaţi răspunsul dat;
 2. aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine A;
 3. consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in