Subiectul II

A. Acidul dezoxiribonucleic şi acidul ribonucleic reprezintă materialul genetic al eucariotelor.

 1. Precizaţi o asemănare şi o deosebire dintre materialul genetic al eucariotelor şi materialul genetic al procariotelor.
 2. Sinteza unei enzime cu rol în digestia bucală se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 198 nucleotide, dintre care 32 conţin adenină.
  Stabiliţi următoarele:
  - numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  - numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
  - secvenţa de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN care are următoarea succesiune de nucleotide: AACGTA.
 3. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B. În secţia primiri urgenţe a unui spital este adus un pacient care are nevoie de o transfuzie rapidă cu o cantitate mică de sânge. Ţinând cont de faptul că pacientul are grupa sanguină AB, precizaţi următoarele:

 1. aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine a pacientului;
 2. două exemple de grupe sanguine ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient; motivaţi răspunsul dat;
 3. consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in