Bacalaureat Sociologie 2018 Sesiunea iunie - iulie

Acest eBook conține rezolvarea examenului Bacalaureatului la Sociologie, sesiunea iunie - iunie, care a avut loc în 29 iunie 2018. Citește cu încredere rezolvarea conform baremului emis de Ministerul Educației.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. (18 puncte)

1. Calitatea de consumator a familiei contemporane este o expresie a:

a. funcției afective a familiei

b. funcției economice a familiei

c. funcției protective a familiei

d. funcției de socializare a familiei

2. Secularizarea obiectivă în societatea contemporană presupune că:

a. mass-media nu este o putere în stat

b. ONG-urile sunt o putere în stat

c. biserica nu este o putere în stat

d. instituțiile financiare sunt o putere în stat

3. O funcție a partidelor de opoziție este aceea de a propune alternative la politicile inițiate de:

a. guvern

b. justiţie

c. biserică d. familie

4. Acordarea unor drepturi suplimentare unei categorii sociale defavorizate este un exemplu de:

a. discriminare pozitivă

b. infracţionalitate

c. discriminare negativă

d. prejudecată

5. Conflictul social existent între angajați și angajator poate lua forma:

a. concediului de odihnă

b. fenomenului copiii străzii

c. delincvenţei juvenile

d. grevei

6. Pretinderea de bani de către un avocat de la clientul său, sub pretextul cumpărării de bunăvoință de la judecător, este un exemplu de:

a. corupție

b. sărăcie

c. coeziune

d. impietate

B. Precizaţi două consecințe ale încălcării principiului separării puterilor în stat. 6 puncte

C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între familie şi educaţie. 6 puncte

Rezolvare:

A.

  1. b
  2. b
  3. a
  4. ...

Subiectul al II-lea

Una dintre consecințele socializării este interiorizarea normelor de comportament. Această interiorizare a normelor și a valorilor permite însușirea regulilor sociale, creșterea solidarității dintre membrii grupului şi o integrare conformă a individului în societate.

A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte

B. Menționați două concepte sociologice la care se face referire în text. 4 puncte

C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele sociologice menționate la punctul B. 10 puncte

D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia sărăcia are utilitatea ei socială și din acest motiv ea nu poate să dispară din societate, ci cel mult să își ridice constant pragurile. 6 puncte

E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la necesitatea discriminării pozitive în societatea contemporană. 6 puncte

Rezolvare:

A. Socializarea are consecințe la nivelul individului, care mai apoi permit impactarea pozitivă a societății.

B. Socializarea este procesul ...

Subiectul al III-lea

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de eșantionare. 4 puncte

2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali. 6 puncte

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de status şi de rol social, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, o relație de tip formal. 4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia familia este simultan o instituţie şi un microgrup. 6 puncte

Rezolvare:

  1. Eșantionarea este reproducerea în mic...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Sociologie 2018 Sesiunea iunie - iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.