Bacalaureat Psihologie 2020 | Sesiunea iunie - iulie

eBook-ul conține rezolvarea examenului de Bacalaureat la Psihologie care a avut loc în sesiunea iunie - iulie 2020.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. 

Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Când semaforul indică culoarea verde, pietonii știu că se poate trece strada; acest fapt reflectă o însușire a senzațiilor care se numește: 

a. valoare informațională 

b. calitate 

c. durată 

d. tonalitate afectivă 

2. Durata percepției, de regulă, este: 

a. mult mai mare decât durata acțiunii stimulilor 

b. mult mai mică decât durata acțiunii stimulilor 

c. egală cu durata acțiunii stimulilor 

d. invers proporțională cu intensitatea stimulilor 

3. Reprezentarea redă doar însușiri: 

a. afective 

b. concrete 

c. primare 

d. morale 

4. Nevoia de a viziona un spectacol de teatru este o trebuință: 

a. materială 

b. primară (înnăscută) 

c. secundară (dobândită) 

d. aflată la baza piramidei lui A. H. Maslow 

5. Ioana a izbucnit în hohote de râs și a țipat de bucurie atunci când a aflat că a fost admisă la facultate. Proprietatea proceselor afective evidențiată în acest caz se numește: 

a. persistență 

b. sugestibilitate 

c. expresivitate 

d. creativitate 

6. În cazul conducerii unui autovehicul, după mult antrenament, șoferul poate executa, concomitent, mai multe operații care au devenit deprinderi. Forma atenției prezentă în acest caz este: 

a. involuntară 

b. voluntară 

c. postvoluntară 

d. expectativă

7. Andrei vrea să câștige un concurs de atletism. Pentru aceasta el trebuie să se antreneze în fiecare zi timp de trei luni. Calitatea voinței implicată în finalizarea efortului său este: 

a. independența 

b. perseverența 

c. sugestibilitatea 

d. detașarea 

8. Unul din factorii care influențează, în mod pozitiv, creativitatea este: 

a. gândirea convergentă 

b. conservatorismul 

c. prezența aptitudinilor speciale 

d. rigiditatea gândirii 

9. Forma motivației ce are drept sursă generatoare stimuli externi, sugerați sau impuși, se numește: 

a. extrinsecă 

b. intrinsecă 

c. relativă 

d. relațională 

10. Starea de neliniște, nesiguranță pe care o are o persoană atunci când vorbește în public și își găsește cu greu cuvintele este un exemplu de: 

a. pasiune 

b. emoție 

c. afect 

d. dispoziție afectivă

Rezolvare:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. C
 6. C
 7. B
 8. C
 9. ...

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate operații ale gândirii, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Comparația

b. Abstractizarea

c. Analiza

d. Generalizarea

1. Este operația de extragere mintală a unor însușiri esențiale, comune pentru o întreagă clasă sau categorie de obiecte. 

2. Implică evidențierea, în plan mintal, a asemănărilor și a deosebirilor esențiale dintre minimum două obiecte, după un anumit criteriu. 

3. Este operația inversă abstractizării, preponderent sintetică.

4. Este operaţia de descompunere mintală a unui obiect în părţile sale componente.

5. Pornește de la general, prin inferențe și implicații și ajunge la cazuri particulare. 

B. 

Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Memoria are un caracter reproductiv, adică este cu atât mai eficientă cu cât este mai fidelă față de cele învățate, iar imaginația este cu atât mai valoroasă cu cât rezultatele sale se deosebesc de ceea ce există în experiența subiectului și, mai ales, față de ceea ce a dobândit societatea. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice menționate la punctul 1. 6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați una dintre formele imaginației. 4 puncte 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, faptul că memorarea logică este mai productivă decât memorarea mecanică. 4 puncte

Rezolvare:

A.

a - 2

b - 1

c - 4

d - 3

B.

 1. Textul face referire la următoarele procese psihice: memorie, imaginație.
 2. Trei dintre caracteristicile imaginației sunt: fluiditatea,...

Subiectul al III-lea

Citiți, cu atenție, următorul text: 

Copil cu tată necunoscut, Balthazar trăise în diferite familii adoptive, modeste, alcătuite din oameni cumsecade care mai adăugau pe durata a câțiva ani un orfan propriilor odrasle. De foarte tânăr, jurase că „o să se ridice”, făcând studii temeinice: adevărata sa identitate avea să fie intelectuală. Susținut de diverse burse, învățase greaca, latina, engleza, germana și spaniola, devalizase bibliotecile publice pentru a dobândi cultura generală, se pregătise și fusese admis la una din cele mai bune școli din Franța, acumulând mai multe diplome universitare. Aceste izbânzi academice ar fi trebuit să îl conducă spre o activitate conformistă - universitar sau consilier ministerial - dacă nu și-ar fi descoperit pe drum talentul la scris și n-ar fi hotărât să i se consacre. În mod ciudat, în cărțile sale nu descria mediul căruia îi aparținea acum, după ascensiunea sa socială, ci pe acela în care-și petrecuse primii ani. Asta explică neîndoielnic armonia operei sale, succesul de public și, desigur, disprețul intelectualității. (...) Balthazar Balsan era incapabil să răspundă criticilor: pe terenul acesta, el unul nu juca. Detesta ofensiva și era lipsit de agresivitate, nedevenind romancier decât pentru a cânta viața, frumusețea și complexitatea ei. Se indigna doar pentru cauzele importante, nu pentru propria lui cauză. Unica lui reacție era să îndure și să aștepte ca lucrurile să treacă. (...) Fragil, emotiv, obișnuit să-și afle în scrierea cărților echilibrul ce nu-l putea găsi în viața reală. 

(Eric-Emmanuel Schmitt, „Cea mai frumoasă carte din lume”) 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al personajului Balthazar. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat.    6 puncte 

B. Considerați că Balthazar este o persoană capabilă de efort voluntar intens și de lungă durată? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat.    4 puncte 

C. Textul precizează, cu privire la Balthazar, faptul că adevărata sa identitate avea să fie intelectuală. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin această afirmație.    6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul personajului Balthazar, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia.    10 puncte 

E. Formulaţi un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia personalitatea are, în întregime, un caracter înnăscut.    4 puncte

Rezolvare:

A.

Conform teoriei lui C.G. Jung, Balthazar are un tip temperamental introvertit. Două din ideile care justifică acest răspuns sunt: faptul ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Psihologie 2020 | Sesiunea iunie - iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.