Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România și Europa în perioada contemporană, având în vedere:

  • prezentarea unei caracteristici a culturii române din perioada contemporană;
  • menţionarea a două cauze ale dezvoltării tehnologiei și a două consecințe ale acestui fapt pentru viața cotidiană din Europa postbelică;
  • precizarea unui aspect referitor la economia rurală din România, în perioada postbelică;
  • formularea unui punct de vedere referitor la economia urbană în România postbelică şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

 

România și Europa în perioada contemporană

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in