Bacalaureat Istorie 2017 | Simulare | clasa a XI-a

Simularea examenului de Bacalaureat la istorie a avut loc în data de 16 martie 2017. Echipa Liceunet îți prezintă rezolvările celor trei subiecte, luând în considerare baremul Ministerului Educației și Cercetării, pentru ca tu să poți vedea dacă răspunsurile date de tine sunt cele corecte. Totodată, cu ajutorul acestui material vei afla informații despre România și Europa în perioada contemporană, precum și cum să formulezi răspunsuri adecvate pentru cele două texte de la subiectul I și subiectul al II-lea.

În plus, consultând aceste rezolvări vei putea citi formulări într-un limbaj istoric adecvat, pe înțelesul tău, dar și pe înțelesul profesorilor care corectează lucrarile.

Subiectul I

Pornind de la fragmentele de text din sursele (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europeii și P. Thibault, Istoria universală), răspundeți la următoarele cerințe:

 1. Numiți o instituție politică în sursa B.

 2. Precizați, din sursa A, o informație referitoare la membrii mișcării fasciste.

 3. Menționați liderul politic și spațiul istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.

 4. Strieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că programul mișcării fasciste este neclar.

 5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).

 6. Prezentați alte două regimuri politice din Europa contemporană, în afara celui la care se referă sursele date.

 7. Menționați o caracteristică a unei alte forme de organizare statală din Europa contemporană, în afara celei la care se referă sursa B.

Subiectul al II-lea

Pornind de la fragmentul de text din sursa Tratul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene,2007, răspundeți la următoarele cerințe:

 1. Numiți documentul de la Strasbourg, precizat în sursa dată.

 2. Precizați secolul la care se referă sursa dată.

 3. Menționați două instituții ale Uniunii Europene, precizate în sursa dată.

 4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la piața internă a Uniunii Europene.

 5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la cetățenii Uniunii Europene, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.

 6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia procesul de integrare este specific Europei în a doua jumătate a secolului al XX-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

Subiectul al III-lea

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România și Europa în perioada contemporană, având în vedere:

 • - prezentarea unei caracteristici a culturii române din perioada contemporană;
 • - menţionarea a două cauze ale dezvoltării tehnologiei și a două consecințe ale acestui fapt pentru viața cotidiană din Europa postbelică;
 • - precizarea unui aspect referitor la economia rurală din România, în perioada postbelică;
 • - formularea unui punct de vedere referitor la economia urbană în România postbelică şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Istorie 2017 | Simulare | clasa a XI-a

[1]
Review-urile utilizatorilor
 • 11.05.2020
  Scris de Elev in clasa a 12-a
  Foarte bun!