Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Precizaţi:

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3.      4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește ...

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește ...

3. Lituania este statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește:

a. Belgrad      b. Berlin       c. Bratislava       d. Bruxelles       2 puncte

2. Portul Rotterdam se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A       b. C       c. E       d. I       2 puncte

3. Munții Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A       b. F       c. G       d. H       2 puncte

4. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numește:

a. Albania       b. Bosnia și Herțegovina       c. Croația       d. Muntenegru       2 puncte

5. Orașul-capitală Atena este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4       b. 6       c. 11       d. 12       2 puncte

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.      6 puncte
E. 

1. Precizați o resursă de subsol exploatată în statul marcat, pe hartă, cu litera D, precum și o industrie care o utilizează.

2. Prezentați un factor natural care determină densitatea redusă a populației în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 13.      4 puncte

Rezolvare

A.

  1. A - Polo...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in