Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția numărului de migranți în Finlanda, în perioada 2007 - 2015. 

A. 

1. Precizați anul în care Finlanda a înregistrat cel mai mare număr de imigranți.

2. Precizați anul în care Finlanda a înregistrat cel mai mare număr de emigranți. 

3. Calculați diferența dintre numărul de imigranți înregistrați în 2007 și numărul de imigranți înregistrați în 2013. 4 puncte 

B. 

1. Calculați bilanțul migratoriu pentru anul 2013. 

2. Calculați bilanțul migratoriu pentru anul 2015. 

3. Prezentați o cauză care determină mișcarea migratorie a populației în Finlanda. 6 puncte 

C. Pentru Germania, precizaţi numele: 

1. unei mări la care are ieșire; 

2. a trei unităţi de relief; 

3. trei artere hidrografice; 

4. a două oraşe, altele decât capitala; 

5. unui port (fluvial sau maritim). 10 puncte 

D. Aveţi în vedere următorul tabel: 

1. Calculați amplitudinea termică medie anuală din orașul Londra. 

2. Calculați amplitudinea termică medie anuală din orașul Minsk. 

3. Explicați faptul că amplitudinile termice medii anuale din cele două orașe sunt diferite, deşi orașele sunt situate aproximativ la aceeaşi latitudine. 6 puncte 

E. Tabelul de mai jos prezintă suprafața statelor Grecia și Portugalia, precum și lungimea rețelei de căi ferate din cele două state. 

Statul Suprafața (km2 ) Lungimea liniilor de cale ferată (km)Grecia 131.957 2.239Portugalia92.210 2.545

1. Prezentați o cauză care explică faptul că lungimea rețelei de căi ferate din Grecia este mai mică decât cea din Portugalia, deși Grecia are o suprafață mai mare decât Portugalia. 

2. Precizați numele a două insule care aparțin Greciei. 

Rezol...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in