Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4; 

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 11. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ... 

2. Orașul Timișoara este situat în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Influențe climatice oceanice pătrund în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A      b. E       c. F      d. G       2 puncte 

2. O resursă de subsol din subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C o constituie: 

a. cărbunii       b. gazul metan       c. minereul de fier       d. petrolul       2 puncte

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește: 

a. Baia Mare       b. Oradea       c. Satu Mare       d. Zalău       2 puncte 

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește: 

a. Crișul Alb       b. Crișul Repede       c. Someșul Mare       d. Someșul Mic       2 puncte 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 străbate orașul: 

a. București       b. Pitești       c. Ploiești       d. Târgoviște       2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. 

1. Prezentaţi o cauză a producerii alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A

2. Explicați faptul că, în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, densitatea populației este foarte redusă. 4 puncte


Rezolvare:...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in