Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9;

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5.       4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ...

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este străbătut de râul numit ...

3. Relieful vulcanic cu conuri și cratere este specific unității de relief marcate, pe hartă, cu litera...      6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A      b. B      c. C      d. H       2 puncte

2. Vegetația de silvostepă este caracteristică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A       b. B      c. D      d. G     2 puncte

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește:

a. Brașov       b. Buzău c.      Miercurea Ciuc      d. Sfântu Gheorghe      2 puncte

4. Influențe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A       b. B      c. D      d. E      2 puncte

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 străbate orașele:

a. Râmnicu Vâlcea și Craiova      b. Râmnicu Vâlcea și Slatina      c. Târgu Jiu și Craiova      d. Târgu Jiu și Slatina      2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera   A    şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentați:

1. o cauză a producerii alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D.

2. un factor care a favorizat dezvoltarea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12.         4 puncte

Rezolvare:

A.…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in