Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Precizaţi:

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15.     4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește ...

3. Orașul-capitală Minsk este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul-capitală Tirana este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2      b. 6      c. 8      d. 10     2 puncte

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numește:

a. Andorra      b. Liechtenstein      c. Monaco      d. San Marino      2 puncte

3. Gaze naturale, petrol și cărbuni se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B      b. C      c. G      d. H      2 puncte

4. Este străbătut de fluviul Tamisa orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2      b. 5      c. 7      d. 14      2 puncte

5. Munții Pădurea Neagră, de unde izvorăște Dunărea, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A      b. C      c. E      d. F      2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.      6 puncte

E. Prezentați doi factori care favorizează producția mare de hidroenergie în statul marcat, pe hartă, cu litera I.       4 puncte

Rezolvare:

A.

  1. A …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in