Bac Sociologie 2023 | Simulare

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Familia este un grup social de persoane legate între ele prin relații formale de tipul: 

a. prietenie și cooperare 

b. căsătorie și/sau adopție 

c. resentiment și adopție 

d. adopție și cooperare 

2. Politeismul, din perspectivă sociologică, se referă la: 

a. credința în mai mulți zei 

b. credința într-un singur zeu 

c. credința în obiecte însuflețite 

d. credința creștină 

3. Partidele politice au următoarele funcții, cu excepția: 

a. medierii între individ și stat 

b. selecției candidaților pentru diferite funcții 

c. asigurării unei profit crescut 

d. cuceririi puterii politice 

4. Asigurarea unor avantaje speciale indivizilor, pentru că aparțin unor anumite categorii sociale, precum locurile de parcare destinate doar femeilor însărcinate, este denumită: 

a. segregare 

b. discriminare negativă 

c. dominație 

d. discriminare pozitivă 

5. Din punct de vedere sociologic, probabilitate apariției conflictelor sociale este scăzută atunci când: 

a. în societate există multă sărăcie și corupție 

b. în societatea există nivel de trai crescut, menținut de meritocrație 

c. societatea se confruntă cu rasism și homofobie 

d. societatea este lipsită de un cadru legislativ și instituțional optim 

6. Dezechilibrele social-economice și corupția dintr-un stat sunt factori favorizanți pentru creșterea: 

a. nivelului de satisfacție individuală 

b. nivelului educației formale 

c. nivelului de trai al întregii populații 

d. nivelului de sărăciei 

7. Conținuturile pedagogice însușite de către un copil, ca urmare a participării la Tabăra Micilor Logicieni, reprezintă o formă a: 

a. educației informale 

b. educației formale 

c. educației nonformale 

d. educației spontane

8. Următoarele concepte se referă la regimuri politice, cu excepția: 

a. autoritarismului 

b. budismului 

c. totalitarismului 

d. democrației 

9. Locuitorii unui sat din Nicaragua se implică constant, ca voluntari, în protejarea și salvarea liliecilor albi. Formalizarea și eficientizarea muncii lor se poate face: 

a. cu ajutorul armatei 

b. printr-un ONG 

c. prin conflicte sociale 

d. prin dictatură 

10. Intervenția violentă a unei organizații paramilitare în constrângerea forurilor decizionale ale unui stat pentru a reduce drepturile cetățenești, este o formă de: 

a. terorism 

b. comportament pro-social 

c. obediență socială 

d. conflict interpersonal

Rezolvare

  1. b
  2. ...

Subiectul II

30 de puncte

A. 

În coloana din stânga sunt enumerate probleme sociale, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.  12 puncte 

a. 

Prejudecata 

 

b. Marginalizarea 

 

c. Discriminarea 

 

d. 

Inegalitatea 

1. este evaluată de indivizi și grupurile sociale conform unor scări de valoare 

2. este un mod de tratare inegală a indivizilor egali 

3. este procesul prin care unui grup sau unui individ îi este interzis accesul la poziții importante și simboluri ale puterii economice, politice, religioase etc. în cadrul unei societăți 

4. este importantă sociologic deoarece stă la baza discriminării, a tratamentului inegal acordat unor oameni care se întâmplă să aparțină unui anumit grup sau unei anumite categorii sociale 

5. este în strânsă legătură cu un comportament prosocial

B. 

Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Socializarea negativă corespunde comportamentului antisocial, se produce atunci când este în conflict cu normele și valorile oferite de către societate și este în corelație cu procesul de marginalizare socială. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea anticipativă face parte din procesul de integrare al individului într-un grup social nou și/sau diferit de cel din care face parte în prezent. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la importanța familiei în prevenirea și combaterea marginalizării ca fenomen social. 3 puncte

Rezolvare

...

B.

1. Ideea principală a textului este aceea că socializarea negativă poate favoriza fenomenul de marginalizare socială prin aceea că produce comportamente contrare normelor si valorilor general acceptate de societate. 

...

Subiectul III

30 de puncte

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale experimentului. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de egali şi status dobândit, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care statusul atribuit poate influența apartenența la un grup social. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia rezultatele unei anchete sociologice pot conduce la discriminare pozitivă. 6 puncte

Rezolvare

...

3. Între grupul de egali și statusul dobândit poate exista o corelație importantă deoarece ambele au la bază necesitatea stabilirii unor interacțiuni. Grupul de egali reprezintă un grup de persoane care împătrășesc caracteristici similare, fie că vorbim de vârstă, origine, educație sau pasiuni. Acest tip de ansamblu social are o influență semnificativă asupra dezvoltării sociale a ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Sociologie 2023 | Simulare

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.