Bac Sociologie 2023 | Modele de subiecte

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Din perspectivă sociologică, familia extinsă: 

a. este alcătuită dintr-o pereche maritală și copiii acestora 

b. este alcătuită din copii care trăiesc alături de un singur părinte, în aceeași gospodărie 

c. cuprinde, pe lângă nucleul familial, rude, din mai multe generații, în aceeași gospodărie 

d. este alcătuită din doi adulți care dețin un document recunoscut juridic 

2. În societatea tradițională, biserica a îndeplinit o funcție de: 

a. creștere economică 

b. rezolvare a problemelor morale 

c. instituție atipică 

d. planificare a distribuției resurselor 

3. Partidele politice care au câștigat alegerile și care pot forma Guvernul devin: 

a. partide de opoziție 

b. partide formate printr-o mișcare socială 

c. partide monopoliste 

d. partide de guvernământ 

4. Crearea condițiilor materiale necesare vieții și dezvoltării membrilor familiei reprezintă: 

a. funcția de socializare a familiei 

b. funcția biologică a familiei 

c. funcția psiho-afectivă a familiei 

d. funcția economică a familiei 

5. Subordonarea totală a cetățenilor față de stat este o caracteristică a statului: 

a. democratic 

b. totalitar 

c. autoritar 

d. de drept 

6. Despre organizațiile non-guvernamentale se poate afirma din punct de vedere sociologic că: 

a. au luat naștere ca instituții în sistemul politic pentru a exprima o ideologie și o doctrină 

b. sunt formate din voluntari ce acționează pentru realizarea intereselor unor categorii sociale 

c. parcurg, ca strategii politice: influențarea puterii, cucerirea puterii și exercitarea acesteia 

d. constituie instituții sociale care se bazează pe credințe, simboluri, practici religioase 

7. Activitățile desfășurate de un elev în cadrul unor cercuri extrașcolare fac parte din:

a. educația formală 

b. educația informală 

c. educația non-formală 

d. educația pedagogică școlară 

8. Explicațiile sociologice cu privire la existența prejudecăților și a discriminărilor pe criterii etnice pun accentul pe factorii: 

a. socio-culturali 

b. biologici 

c. de mediu 

d. ecologici 

9. Problemele sociale apar din cauza: 

a. acceptării scopurilor și utilizării mijloacelor legale în vederea atingerii lor 

b. conduitei conforme cu scopurile propuse de sistemul social 

c. comportamentului în care mijloacele de a obține un rezultat sunt legale 

d. abaterii de la scopurile și mijloacele legale

10. Corupţia reprezintă în sociologie: 

a. o forma de socializare în care se realizează achiziţia unor produse culturale de către individ în condiţiile în care nu preexistă valori și norme similare 

b. încălcarea normelor unei instituții în care unii membrii folosesc autoritatea în scopul obținerii de foloase necuvenite 

c. reacții de aprobare din partea grupului de prieteni față de comportamentele conforme cu normele și valorile sociale 

d. reacții de exprimare a recunoștinței publice, acordarea de distincții, premii, recompense pentru comportamentele conforme cu normele și valorile sociale

Rezolvare

  1. c
  2. b
  3. ...

...

Subiectul II

A. În coloana din stânga sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte 

a. Recensământul

 

b. Biografia socială

 

c. Eșantionarea 

 

d. Ipoteza 

1. Este un obiect sau un text care oferă informații despre viața socială din prezent sau din trecut a colectivităților umane. 

2. Este o tehnică de selecție a părții din populație supusă investigației sociologice. 

3. Este un document social care oferă informații statistice exhaustive despre populație. 

4. Reprezintă enunțul științific cu valoare probabilă, care urmează să devină adevărat sau fals în urma cercetărilor de teren. 

5. Este documentul social care cuprinde date demografice și sociale despre individ și familia de proveniență, istoria dezvoltării individuale. 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Din punct de vedere sociologic, problemele sociale nu pot fi luate în considerare decât în contextul unor definiţii sociale, deoarece în majoritatea societăţilor există un conflict normativ între valori şi comportamente. Astfel, dacă anumite medii sociale încurajează tendinţele de nonconformitate, unii indivizi care manifestă un comportament care le-a fost tolerat sau permis în anumite contexte sociale și în grupurile din care fac parte, consideră legitim să se comporte identic şi în alte contexte. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia gradul de coeziune al grupului tinde să crească dacă acesta este amenințat din exterior. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că marginalizarea este, în principal, urmarea comportamentelor neconforme cu regulile de organizare a vieții cotidiene și cu obiceiurile unei colectivități. 3 puncte

Rezolvare

...

B. 

1. Problemele sociale ar trebui studiate numai în contexte sociale precise deoarece există un conflict normativ dintre valori și comportamente care face ca legitimitatea unui act să fie interpretată diferit de la un context la altul. 

...

Subiectul III

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de indicator de status. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale relațiilor sociale formale. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup social şi rol social, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care statusul prescris putea influenţa accesul persoanei la educaţie, în societăţile tradiţionale. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia relațiile sociale asigură coeziunea și menținerea grupurilor. 6 puncte

Rezolvare

1. 

Indicatorii de status reprezintă elemente care pot să ajute la identificarea statusului unei persoane, cum sunt, de exemplu, halatul și masca chirurgicală pentru un medic chirurg. 

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Sociologie 2023 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.