Bacalaureat Sociologie 2018 | Sesiunea august

 

Consultă materialialul Bacalaureat Sociologie 2018 Sesiunea august pentru o pregătire optimă a examenului de Bac.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Partenerii unui cuplu care nu doresc să se căsătorească, pot alege ca mod de a trăi împreună:

a. celibatul

b. mariajul

c. uniunea consensuală

d. divorțul

2. Valorile și comportamentele dobândite de un copil prin participarea la o excursie de studiu, sunt considerate ca fiind parte a educației:

a. informale

b. non-formale

c. formale

d. oficiale

3. O comunitate de persoane care derulează constant activități caritabile, își poate legifera, formaliza și eficientiza munca, înființând:

a. un grup de prieteni

b. un grup informal

c. un cabinet de miniștri

d. o organizație nonguvernamentală

4. Politica prin care o categorie de cetățeni ai unui stat sunt lipsiți de anumite drepturi, pe baza unor considerente neîntemeiate, înseamnă:

a. acceptare

b. toleranță

c. discriminare

d. socializare

5. Un cetățean care oferă mită unui funcționar public comite un act:

a. firesc

b. permis

c. caritabil

d. de corupție

6. Sărăcia dintr-o zonă defavorizată economic poate fi combătută prin:

a. implementarea unor programe sociale şi economice specifice zonei vizate

b. creşterea numărului populaţiei în zona respectivă

c. creşterea numărului de membri în administraţia locală

d. reducerea investiţiilor în zona respectivă         18 puncte

B. Precizaţi două consecințe ale existenței statului de drept.     6 puncte

C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între corupție şi sărăcie.       6 puncte

Rezolvare:

  1. c
  2. ...

Subiectul II

Pe lângă familie, școală, grup de egali și mass-media, socializarea se mai realizează prin instituții religioase, vecini, organizații de recreere, comunități etc.

Toate acestea contribuie la formarea concepției despre lume a persoanei și la structurarea percepțiilor sale în privința comportamentelor dezirabile, respectiv a comportamentelor indezirabile.

A. Formulaţi ideea principală a textului.       4 puncte

B. Menționați două concepte sociologice la care se face referire în text.    4 puncte

C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele sociologice menționate la punctul B.        10 puncte

D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea primară poate conduce la comportamente discriminatorii.    6 puncte

E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la relația dintre delincvență și resocializare. 6 puncte

Rezolvare:

A. Divere grupuri, instituții și organizații contribuie la modelarea viziunii asupra lumii a unei persoane, precum și la transmiterea de norme de comportament considerate acceptabile în societate ...

Subiectul III

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de rol.      4 puncte

2. Menționaţi două caracteristici ale grupului de apartenență.      6 puncte

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii chestionar şi sondaj de opinie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.      10 puncte

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care statusul atribuit poate să influențeze statusul dobândit.       4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia rezultatele investigațiilor sociologice ne pot influența relațiile sociale.      6 puncte

Rezolvare:​​​​​​​

  1. Noțiunea de rol definește ansambul de comportamente pe care un trup le poate aștepta în mod legitim de la un individ. Rolul este asociat unui status social și desemnează exercitarea privilegiilor și îndatoririlor asociate acelui rol ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Sociologie 2018 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.