Subiectul III

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de document social. 4 puncte

2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului informal. 6 puncte

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de indicatori de status şi de relații sociale, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, grupul de referință. 4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia datorită sistemului de statusroluri pe care îl deţine individul, pot apărea conflicte în îndeplinirea rolurilor de către o persoană. 6 puncte

Rezolvare:

1…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in