Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. (18 puncte)

1. Funcţia biologică a familiei asigură:

a. protecţia copiilor

b. descendenţa cuplului

c. integrarea urmaşilor în societate

d. satisfacerea nevoilor spirituale

2. În societăţile tradiţionale, rurale, relaţia dintre părinţi şi copii se bazează pe:

a. democratizarea relaţiei dintre părinte şi copil

b. tendinţele de egalizare a femeii cu barbatul

c. autoritatea şi dominanţa părinţilor

d. acceptarea libertăţii de exprimare a copiilor

3. Organizațiile, după forma de proprietate, pot fi:

a. totale

b. private

c. politice

d. economice

4. Activităţile cu conţinut pedagogic specific, desfăşurate în cadrul organizat al sistemului de învăţământ, reprezintă:

a. educaţia nonformală

b. educaţia formală

c. educaţia informală

d. educaţia familială

5. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului este specifică unui regim politic:

a. democratic

b. absolutist

c. totalitar

d. dictatorial

6. Politica prin care o categorie de cetățeni ai unui stat sunt lipsiți de anumite drepturi, pe baza unor considerente neîntemeiate, înseamnă:

a. acceptare

b. toleranţă

c. discriminare

d. socializare

B. Precizaţi două cauze ale manifestării conflictelor sociale. 6 puncte

C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între stat şi societate civilă.  6 puncte

Rezolvare:

A…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in