Bacalaureat Sociologie 2017 | Sesiunea specială

Citește rezolvarea conform baremului a celor 3 subiecte ale examenului de Bacalaureat 2017 - Sesiunea specială la disciplina Sociologie care a avut loc în data de 8 Iunie.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. (18 puncte)

1. Familia conjugală este o formă de familie:

a. extinsă

b. nucleară

c. monoparentală

d. lărgită

2. Secularizarea este procesul prin care:

a. creşte importanţa instituţiilor şi practicilor religioase

b. valorile promovate de Biserică ghidează activitatea statului

c. se diminuează rolul religiei în societate

d. se produce un transfer al religiei din domeniul privat în cel public

3. Activităţile cu conţinut pedagogic specific desfăşurate în cadrul organizat al sistemului de învăţământ reprezintă:

a. educaţia informală

b. educaţia familială

c. educaţia nonformală

d. educaţia formală

4. Unul dintre scopurile ONG-urilor este:

a. influenţarea deciziilor guvernamentale

b. maximizarea profitului

c. favorizarea intereselor individuale

d. cucerirea puterii politice

5. Corupţia:

a. se manifestă doar în sfera politică

b. nu se întâlneşte în statele democratice

c. este favorizată de ineficienţa instituţiilor statului

d. se manifestă doar în sfera economică

6. Delincvenţa juvenilă este o formă de:

a. corupţie

b. devianţă

c. conformare

d. discriminare

B. Precizaţi două consecinţe ale respectării principiului democratic al supremaţiei constituţionale. (6 puncte)

C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între socializare şi prejudecată. (6 puncte)

Rezolvare:

1 – B

2 – C

3 – D

4 – A

5 – ...

Subiectul al II-lea

Actele antisociale ce sunt considerate reacții de protest față de normele și valorile societății, precum și dorința de a anihila frustrările implicate de un status marginal, pot fi explicate prin teoria subculturilor delincvente.

Comportamentul deviant poate apărea datorită influenţelor educaţionale informale, nefiltrate, venite dinspre grupul de similaritate sau de egali, mass-media etc.

A. Formulaţi ideea principală a textului. (4 puncte)

B. Precizaţi înţelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. (6 puncte)

C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele sociologice vizate de text şi precizate la punctul B. (10 puncte)

D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia delincvenţa juvenilă poate fi o consecinţă a manifestării deficitare a funcţiei protective a familiei. (6 puncte)

E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia faptului că relaţiile sociale în societatea modernă sunt virtualizate, riscând să transforme individul într-un însingurat. (4 puncte)

Rezolvare:

A. Una din explicațiile actelor antisociale, conform teoriei subculturilor delincvente, se referă la influența educației informale.

B. Comportamentul deviant este acel comportament ...

Subiectul al III-lea

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de coeziune în cadrul grupului. (4 puncte)

2. Menţionaţi două caracteristici ale relaţiilor sociale formale. (6 puncte)

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de tehnică de cercetare şi eşantionare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. (10 puncte)

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care grupul de referinţă poate determina individul să îşi asume noi roluri sociale. (4 puncte)

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia ocupaţia este adesea principalul status al individului deoarece reprezintă o parte foarte importantă a identităţii oamenilor. (6 puncte)

Rezolvare:

1. Coeziunea în cadrul grupului se referă la sentimentul de apartenență pe care membrii grupului îl au față de...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Sociologie 2017 | Sesiunea specială

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.