Bacalaureat Sociologie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Concubinajul este cunoscut și sub denumirea de:

a. celibat

b. uniune consensuală

c. poligamie

d. mariaj

2. Partidele politice au ca scop specific:

a. obținerea de foloase materiale

b. obținerea și influențarea puterii politice

c. obținerea de profit

d. obținerea unui status informal

3. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor, precum închisorile, mănăstirile, spitalele etc., sunt cunoscute ca:

a. instituții totale

b. instituții parțiale

c. instituții globale

d. instituții comunale

4. Practica prin care un individ este dezavantajat în societate din cauza apartenenței lui la o minoritate religioasă, este o formă de:

a. integrare socială

b. corupție

c. discriminare

d. normalitate

5. Dacă un individ comercializează substanțe ilegale, comportamentul acestuia reprezintă un act:

a. caritabil

b. dezirabil

c. delincvent

d. colegial

6. La nivel macrosocial, conflictele pot lua forma unor:

a. conflicte intrastatus

b. controverse individuale

c. mișcări telurice

d. mișcări de masă

B. Precizaţi două consecințe ale existenței ONG-urilor. 6 puncte C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între sărăcie şi delincvență juvenilă. 6 puncte

 

Subiectul al II-lea

Socializarea în cadrul familiei este esenţială pentru integrarea socială a copiilor. Eşecurile socializării în familie au consecinţe negative la nivelul comunităţilor şi al societăţii. În mod normal, socializarea în familie este convergentă cu normele şi valorile promovate la nivel societal.

A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte

B. Precizaţi înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte

C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele sociologice precizate la punctul B. 10 puncte

D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia absenţa unuia dintre modelele parentale poate conduce la socializare discordantă. 6 puncte

E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a conflictului dintre generaţii în societatea contemporană. 4 puncte

 

Subiectul al III-lea

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de observație sociologică. 4 puncte

2. Menționaţi două caracteristici ale grupului mic. 6 puncte

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii anchetă sociologică şi interviu, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care conflictul de rol poate să influențeze statusul dobândit. 4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia esența vieții sociale constă în viața de grup. 6 puncte

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Sociologie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.