Bacalaureat Sociologie 2017 | Sesiunea August - Septembrie

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. O formă gravă de infracţiune este:

a. furtişagul

b. traficul de droguri de mare risc

c. obţinerea de profit

d. tulburarea liniştii publice

2. Totalitatea influenţelor educaționale cu caracter spontan și neorganizat constituie educaţia:

a. informală

b. formală

c. nonformală

d. sistematică

3. Funcţia economică a familiei asigură:

a. socializarea urmaşilor

b. solidaritatea descendenţilor

c. transmiterea valorilor sociale

d. satisfacerea nevoilor materiale

4. Un aspect specific al organizaţiilor formale constă în faptul că:

a. sunt spontane şi flexibile

b. relaţiile dintre membri sunt de natură afectivă

c. au la bază regulamente

d. se constituie aleatoriu

5. O funcţie specifică a partidelor politice, în cadrul unui regim democratic, este:

a. medierea între societatea civilă şi stat

b. abuzul de putere

c. promovarea intereselor individuale

d. contestarea societăţii civile

6. Abandonul şcolar şi privarea de afecţiunea parentală determină:

a. performanţă în educaţie

b. delincvenţă juvenilă

c. reuşita socializării

d. comunicare eficientă

B. Precizaţi două consecinţe ale practicării căsătoriei ca aranjament familial în societatea tradiţională. 6 puncte

C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între familie monoparentală şi delincvenţă juvenilă. 6 puncte

Rezolvare:

A.

1 – B

2 – A

3 – D

4 – C

5 – A

6 – B

B.

Două consecințe ale practicării ...

Subiectul II

Socializarea prin ansamblul mecanismelor și al formelor sale stă la baza modelării ființei umane. Ca rezultat al procesului de socializare, indivizii se identifică cu rolurile sociale, interiorizându-și prescripțiile acestora și elementele socio-culturale ale mediului în care s-au născut și trăiesc, integrându-le în structura personalității lor.

A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte

B. Precizaţi înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte

C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele sociologice vizate de text şi precizate la punctul B. 10 puncte

D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia mass-media tinde să devină un substitut al familiei în viaţa tinerilor. 6 puncte

E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificația faptului că una dintre cauzele discriminării intergrup poate fi și categorizarea socială. 4 puncte

Rezolvare:

A.

Procesul de socializare contribuie la formarea personalității indivizilor.

B.

Socializarea este procesul prin care un individ își formează personalitatea ... 

Subiectul III

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de recensământ al populaţiei. 4 puncte

2. Enumeraţi două caracteristici ale anchetei sociologice. 6 puncte

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup informal şi coeziune, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care influenţa grupului de referinţă poate genera schimbarea statusului social. 4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia relaţiile interpersonale creează mediul necesar structurării şi afirmării individuale. 6 puncte

Rezolvare:

1.

Recensământul populației reprezintă înregistrarea statistică a populației dintr-o anumită țară. Un recensământ are în vedere mai multe aspecte privitoare la populația înregistrată: numărul cetățenilor, distribuția lor teritorială, situația lor socio-economică etc.

2.

Două caracteristici ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Sociologie 2017 | Sesiunea August - Septembrie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.