Bac Psihologie 2022 Modele de subiecte

Citețte în continuare rezolvarea modelelor de subiecte pentru bacalaureatul la psihologie din 2022.

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Mirosul teilor înfloriți din parc îi place foarte mult Anei, iar acest fapt arată că senzațiile au: 

a. valoare informațională 

b. tonalitate afectivă 

c. intensitate direct proporțională cu cea a stimulului care le provoacă 

d. durată mai mare decât cea a acțiunii stimulilor asupra analizatorilor 

2. Percepția unui obiect este contextuală deoarece: 

a. cuprinde atât însușirile semnificative ale obiectului perceput, cât și pe cele de detaliu 

b. se formează doar în relația directă cu obiectul 

c. este concomitentă cu cea a obiectelor care îl înconjoară în momentul respectiv 

d. este imaginea unui obiect anume 

3. Reprezentarea formei, mărimii și culorii unui avion, fără a cuprinde detaliile, reflectă caracteristica reprezentării de a fi o imagine: 

a. elementară 

b. primară 

c. verificabilă 

d. figurativă 

4. O convingere este: 

a. o idee pe care o considerăm valoroasă, pe care o promovăm și o apărăm în relațiile cu ceilalți 

b. o idee de care nu suntem legați afectiv 

c. un sfat pe care îl acceptăm fără prea mult entuziasm 

d. o idee abstractă, detașată de personalitatea noastră 

5. Pe fața Andreei se poate ,,citi” bucuria provocată de promovarea examenului de bacalaureat, fapt ce arată că trăirile afective dispun de: 

a. polaritate 

b. expresivitate 

c. mobilitate 

d. persistență în timp 

6. Numărul de elemente pe care le putem include simultan în sfera atenției noastre desemnează caracteristica acesteia numită: 

a. mobilitate 

b. concentrare 

c. stabilitate 

d. volum

7. După ce a ascultat și a evaluat sfaturile părinților, profesorilor și prietenilor cu privire la ce ar trebui să facă după terminarea liceului, Bogdan a decis să urmeze facultatea de psihologie, asumându-și riscurile și eventualele eșecuri. El a dat astfel dovadă de: 

a. slăbiciune 

b. lașitate 

c. independență 

d. sugestibilitate 

8. Reconstituirea în plan mintal și redarea integrală și simultană a însușirilor unui obiect evidențiază calitatea reprezentării de a fi o imagine: 

a. primară 

b. abstractă 

c. verificabilă 

d. panoramică 

9. Cosmin este curios să afle care sunt ultimele noutăți din domeniul astrofizicii, motivația lui fiind, în acest caz: 

a. afectivă 

b. cognitivă 

c. negativă 

d. pozitivă 

10. Trăirile afective intense, de lungă durată, care trec printr-o fază de cristalizare, una de maturizare și una de decristalizare sunt:

a. emoțiile 

b. afectele 

c. dispozițiile afective 

d. sentimentele

Rezolvare

1 – b

2 – c

3 – d

4 – a

5 – b

6 – d

7 – c

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate calități ale memoriei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte

a. Volumul memoriei 

b. Elasticitatea memoriei 

c. Rapiditatea întipăririi 

d. Trăinicia păstrării 

1. Reprezintă capacitatea de a acumula cunoștințe noi, de a le reorganiza pe cele vechi, de a le depăși sau uita pe cele necorespunzătoare. 

2. Exprimă faptul că informațiile memorate sunt conservate corect, într-o formă acceptabilă, pentru o perioadă îndelungată. 

3. Se referă la faptul că engramarea/fixarea se realizează repede, cu un număr redus de repetiții. 

4. Arată că recunoașterea și reproducerea se realizează cu promptitudine. 

5. Se referă la cantitatea de informații pe care le putem memora, păstra și reactualiza.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Imaginația utilizează schemele operatorii ale gândirii, raționamentele logice inductive sau deductive, algoritmica, dar mai ales euristica, deși specificul ei rămâne noutatea, originalitatea, care frecvent intră în contradicție cu rigorile gândirii logice.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice menționate la punctul 1. 6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați strategia algoritmică de rezolvare a problemelor. 4 puncte 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, ideea conform căreia limbajul intern este forma cea mai evoluată a limbajului. 4 puncte

Rezolvare

A.

a – 5

b – 1

c – 3

d – 2

B.

1. Două procese psihice la care face referire textul sunt: imaginația și gândirea.

2. Trei caracteristici ale gândirii sunt: caracterul mijlocit, ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Citiți, cu atenție, textul acesta.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al lui Cedric. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte 

B. Considerați că Cedric era un copil fricos? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte 

C. Textul precizează, cu privire la Cedric, faptul că acesta are aerul unui băiat foarte matur. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin această afirmație. 6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Cedric, conform teoriei lui G. W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte 

E. Formulaţi un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia trăsăturile de caracter nu pot fi modificate în timp. 4 puncte

Rezolvare

...

D. G.W. Allport propune un model de înțelegere a caracterului bazat pe trăsături cardinale (2-3), principale (10-15) și secundare. Trăsăturile cardinale sunt definitorii pentru o persoană și le influențează pe toate celelalte. Pe baza textului, putem spune că una din trăsăturile cardinale ale caracterului lui Cedric era încrederea în sine. Autorul menționează explicit în text că micul lord avea „o atitudine foarte hotărâtă, ținea capul sus și pășea cu un aer adevărat demn”. De asemenea, că avea „ochi îndrăzneți și în inocența lor citeai că niciodată nu se îndoiseră sau se temuseră”. Cedric avea încredere în abilitățile și judecata sa, iar încrederea sa era sănătoasă. Se comporta normal, nu era „nici timid, nici impertinent”. Încrederea în sine reiese din toate întâmplările evocate de către Frances H. Burnett.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Psihologie 2022 Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.