Bacalaureat Psihologie | Sesiunea iunie 2021

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. În mod normal, atunci când intensitatea unui stimul crește, intensitatea senzației produsă de acesta: 

a. scade 

b. crește 

c. nu se modifică 

d. poate să crească sau să scadă, în funcție de preferințele subiectului 

2. Imaginea perceptivă este întotdeauna:

a. săracă în conținut 

b. a unui obiect anume 

c. secundară 

d. detașată de contextul spațio-temporal 

3. Însușirile redate de reprezentarea unui copac sunt: 

a. concrete 

b. primare 

c. bogate în conținut 

d. nesemnificative 

4. Nevoia de a viziona un spectacol de teatru este o trebuință: 

a. secundară (dobândită) 

b. primară (înnăscută) 

c. materială 

d. aflată la baza piramidei lui A. Maslow 

5. Sentimentele care reflectă atitudinea unei persoane față de bine sau rău fac parte din categoria sentimentelor: 

a. estetice 

b. intelectuale 

c. sociale 

d. morale 

6. Atunci când îi spunem unei persoane că trebuie să se concentreze mai mult avem în vedere atenția: 

a. involuntară 

b. voluntară 

c. postvoluntară 

d. expresivă

7. Pictorul Van Gogh a vândut un singur tablou în timpul vieții, și acesta, surorii sale, la un preț de nimic. Acest fapt nu l-a oprit să picteze peste 800 de tablouri, în cariera sa. Comportamentul lui Van Gogh ilustrează calitatea voinței numită: 

a. tergiversare 

b. perseverență 

c. sugestibilitate 

d. calm 

8. Procesul prin care se formează imagini primare, ce cuprind totalitatea informațiilor despre însușirile concrete ale obiectelor, este: 

a. senzația 

b. motivația 

c. reprezentarea 

d. percepția

9. Atunci când practicarea un sport este determinată de posibilitatea obținerii unor câștiguri materiale substanțiale este vorba despre motivația: 

a. negativă 

b. intrinsecă 

c. extrinsecă 

d. cognitivă 

10. Capacitatea trăirilor afective de a se păstra chiar și în lipsa stimulului care le-a generat se numește: 

a. expresivitate 

b. convertibilitate 

c. persistență 

d. polaritate

Rezolvare

1 – B

2 – B

3 – A

4 – A

5 – D

6 – B

7 – B

8 – D

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale imaginației, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte 

a. Visul din timpul somnului 

b. Reveria 

c. Imaginația reproductivă 

d. Imaginația creatoare 

1. Constă în proiectarea conștientă și voluntară a drumului propriu de dezvoltare, în acord cu posibilitățile personale și cu cerințele sociale. 

2. Prin intermediul ei, de-a lungul timpului, au fost realizate invenţii de prim rang care au schimbat în mod fundamental viaţa oamenilor. 

3. Constă în construirea mintală a imaginii unor realități care nu pot fi percepute direct și au corespondent în experiența anterioară. 

4. Este o stare de detașare față de realitate, privind îndeplinirea fictivă a dorințelor, reducând astfel tensiunea psihică internă generată de acestea. 

5. Alături de reverie, este o formă involuntară a imaginației. 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Memoria reprezintă, în raport cu gândirea, o sursă permanentă de informații şi depozitul în care sunt păstrate produsele gândirii.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice menționate la punctul 1. 6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați folosirea strategiei euristice în rezolvarea unei probleme. 4 puncte 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, ideea conform căreia limbajul este instrumentul de lucru al gândirii. 4 puncte

Rezolvare

A.

a – 5

b – 4

c – 3

d – 2

B. 

1. Două procese/fenomene psihice la care face referire explicit textul sunt: memoria și gândirea.

2. Memoria se caracterizează prin faptul că este ...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Citiți, cu atenție, textul acesta.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al lui Napoleon Bonaparte. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte 

B. Considerați că Napoleon Bonaparte era o persoană cu o voință slabă? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte 

C. Textul precizează, cu privire la Napoleon Bonaparte, faptul că nu era iubit nici de profesori, nici de colegi. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin această afirmație. 6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Napoleon Bonaparte, conform teoriei lui G. W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte 

E. Formulaţi un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia trăsăturile temperamentale pot fi schimbate radical prin educație.

Rezolvare

A. Conform teoriei lui C. G. Jung, Napoleon Bonaparte are un temperament de tip introvertit. Două afirmații din text care justifică acest răspuns sunt următoarele: „tăcut, iubind singurătatea și meditația” (descriere a lui Bonaparte făcută de maiorul Henry Lachouque) și „mulți îi caută prietenia, însă puțini o obțin”. 

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Psihologie | Sesiunea iunie 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.