Lock

Bac Logică Sesiunea iunie 2022

Lock

Mai jos poți găsi rezolvate subiectele de la bacul la logică din iunie 2022.

De asemenea, te invităm să citești Ghidul Bacalaureatului la Logică.

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 20 de puncte

1. În situația în care demonstrația este logic corectă, procesul de demonstrare va trebui să fie format numai din raționamente: 

a. inductive valide 

b. deductive tari 

c. inductive tari 

d. deductive valide 

2. Raționamentul Orice melancolic este introvertit; așadar, unii introvertiți sunt melancolici este: 

a. deductiv mediat, de tip silogism 

b. deductiv imediat, de tip conversiune simplă 

c. deductiv imediat, de tip conversiune prin accident 

d. inductiv incomplet, de tip inducție prin simplă enumerare 

3. Se stabilește un raport de contrarietate între termenii: 

a. pix cu gel și creion 

b. delfin și mamifer 

c. legal și ilegal 

d. elev la profilul umanist și persoană pasionată de informatică 

4. Cuantorul propoziției „Nicio depășire a termenului limită nu este acceptată” este: 

a. „nicio depășire” 

b. „nicio” 

c. „nicio depășire a termenului” 

d. „nicio depășire a termenului limită” 

5. Clasificarea elevilor participanți la un concurs național de dezbateri în fete, elevi din mediul urban, elevi din mediul rural și băieți: 

a. este incorectă, deoarece are două criterii și încalcă regula raportului de opoziție între clase 

b. este corectă, deoarece are un singur criteriu și are numai raporturi de opoziție între clase 

c. este prea abundentă 

d. este incompletă 

6. Alegeți termenul care este simultan absolut și general: 

a. nepoată 

b. poetul Mihai Eminescu 

c. colega mea 

d. carte 

7. Se caracterizează prin probabilitate și caracter amplificator concluzia: 

a. unei inducții complete 

b. unei inducții incomplete 

c. unui silogism valid 

d. unei conversiuni valide

8. Inducția completă produce din premise adevărate o concluzie: 

a. cu un grad foarte ridicat de probabilitate 

b. cu o valoare de adevăr nedeterminată 

c. sigur adevărată 

d. ce poate fi și falsă 

9. Dacă termenului proiect european i se elimină însușirea european, atunci: 

a. intensiunea scade, iar extensiunea crește 

b. intensiunea crește, iar extensiunea scade 

c. crește, atât intensiunea, cât și extensiunea 

d. scade, atât intensiunea, cât și extensiunea 

10. Propoziția „Orice persoană își dorește să fie împlinită” este: 

a. particular afirmativă 

b. universal negativă 

c. particular negativă 

d. universal afirmativă 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E astfel încât termenii A și E sunt termeni contrari, fiind specii ale termenului D; termenii D și B sunt în raport de identitate; termenul C se află în raport de încrucișare cu termenii B, D și E, dar de opoziție cu termenul A. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F). 8 puncte 

a. Niciun A nu este C. 

b. Toţi A sunt B. 

c. Unii E nu sunt C. 

d. Unii C sunt A. 

e. Toți D sunt A. 

f. Unii C sunt E. 

g. Niciun B nu este E. 

h. Unii D nu sunt A.  

Rezolvare

A.

1 – d

2 – c

3 – a

4 – b

5 – a

6 – d

7 – b

8 – c

9 – a

10 – d

B.

1.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Toate sportivele cu rezultate bune la olimpiadă sunt persoane motivate. 

2. Unele tratate nefilosofice ale lui Aristotel sunt traduse integral în limba română. 

3. Nicio guvernare militară nu este favorabilă libertății presei. 

4. Unele articole din revista de psihologie nu sunt articole despre inteligența emoțională. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, subcontrara propoziției 2, contrara propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna conversei contradictoriei propoziției 3, respectiv, conversa supraalternei propoziției 4. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Romburile sunt pătrate pentru că pătratele sunt romburi. 

Y: Putem spune că unele produse de top nu sunt ieftine dacă există produse de top care sunt scumpe.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

A.

Subalterna propoziției 1 este SiP – Unele sportive cu rezultate bune la olimpiadă sunt persoane motivate.

Subcontrara propoziției 2 este SoP – Unele tratate nefilosofice ale lui Aristotel nu sunt traduse integral în limba română.

Contrara propoziției 3 este SaP – Toate guvernările militare sunt favorabile libertății presei.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aoo-2, eae-3

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia „Unele alimente fără gluten nu sunt gustoase”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: Unele comportamente acceptate social sunt empatice, deoarece unele manifestări empatice sunt dezirabile moral, iar toate comportamentele dezirabile moral sunt acceptate social. Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul minor este nedistribuit în premisă. 

2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul „empatic”. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală afirmativă. 

4. Predicatul logic al concluziei este nedistribuit în concluzie. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Politica este activitatea politicianului. 

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „politică”. 4 puncte 

Rezolvare

...

B.

Un silogism care justifică propoziția „Unele alimente fără gluten nu sunt gustoase.”:

Unele legume nu sunt gustoase.

Toate legumele sunt alimente fără gluten. 

Unele alimente fără gluten nu sunt gustoase.

Silogismul corespunde schemei de inferență oao-3 (Bocardo):

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Logică Sesiunea iunie 2022

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.