Lock

Bacalaureat Logică 2021 | Sesiunea august

Lock

Citește aici rezolvările bacului la logică din august 2021!

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 20 de puncte  

1. Fundamentul demonstrației trebuie să fie alcătuit numai din propoziții: 

a. false 

b. infirmate 

c. adevărate 

d. probabile 

2. Raționamentul Dacă toate automobilele prezentate la expoziție sunt performante, atunci niciun automobil prezentat la expoziție nu este neperformant este un exemplu de raționament: 

a. inductiv tare 

b. deductiv imediat 

c. inductiv slab 

d. deductiv mediat 

3. Raportul logic de ordonare se stabilește între termenii: 

a. pisică - felină 

b. elev de gimnaziu - elev de liceu 

c. vapor - avion 

d. avocat - femeie 

4. Subiectul logic al propoziției Unii oameni care emigrează sunt intelectuali este: 

a. oameni 

b. unii oameni 

c. oameni care emigrează 

d. unii oameni care emigrează 

5. Printre elementele care fac parte din structura clasificării există: 

a. cuantorul clasificării 

b. teza clasificării 

c. regulile clasificării 

d. criteriul clasificării 

6. Din punct de vedere extensional, termenul figură geometrică este: 

a. singular, colectiv 

b. concret, compus 

c. absolut, pozitiv 

d. distributiv, precis 

7. O însușire a inducției incomplete este reprezentată de: 

a. caracterul cert al concluziei 

b. caracterul probabil al concluziei 

c. trecerea de la premise universale la o concluzie particulară 

d. trecerea de la premise particulare la o concluzie particulară

8. Inducția completă este un tip de raționament în care: 

a. se analizează fiecare obiect dintr-o clasă finită 

b. concluzia are un caracter probabil 

c. se analizează unele obiecte dintr-o clasă finită 

d. se analizează fiecare obiect dintr-o clasă infinită 

9. Termenul elev, comparativ cu termenul elev de liceu, are: 

a. extensiunea mai mare, dar intensiunea mai mică 

b. intensiunea mai mare, dar extensiunea mai mică 

c. extensiunea egală, dar intensiunea mai mică 

d. intensiunea egală, dar extensiunea mai mică 

10. Propoziția Unele seriale TV sunt inspirate din realitate este: 

a. universală afirmativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă

 d. particulară negativă 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E astfel încât termenul A se află în raport de contradicție cu termenul B; termenul C este specie a lui A și în raport de opoziție cu termenii B, D, și E; termenul D este specie a termenului B, în opoziție cu termenii A și C, dar este supraordonat față de termenul E. 1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 2. 

Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F). 8 puncte 

a. Toţi B sunt D. 

b. Niciun E nu este A. 

c. Unii A sunt B. d. Unii C nu sunt A. 

e. Toți D sunt A. 

f. Toți B sunt E. 

g. Nici un C nu este D. 

h. Unii A sunt C.

Rezolvare

A.

1 – c

2 – b

3 – a

4 – c

5 – d

6 – d

7 – b

8 – a

9 – a

10 – c

B.

  1. ...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Toate automobilele electrice sunt nepoluante. 

2. Unele curente artistice din secolul XXI sunt dificil de înțeles. 

3. Nicio pasăre migratoare nu este solitară. 

4. Unele hituri rock nu sunt lansate de formații celebre. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei subalternei contradictoriei propoziției 4, respectiv, obversa conversei propoziției 1. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Deoarece unele portocale nu sunt citrice de culoare portocalie, rezultă că unele citrice de culoare portocalie nu sunt portocale. 

Y: Deoarece unele silogisme sunt valide, înseamnă că unele silogisme nu sunt nevalide. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

A.

Subalterna propoziției 1: SiP – Unele automobile electrice sunt nepoluante.

Contradictoria propoziției 2: SeP – Niciun curent artistic din secolul XXI nu este dificil de înțeles.

Contrara propoziției 3 ...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eao-1, aaa-2. 

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. 8 puncte 

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. 6 puncte 

B. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid prin care să justificați propoziția “Toți elevii premianți sunt beneficiari ai burselor de merit”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Dacă orice faptă bună este o binefacere, atunci unele acțiuni umane sunt fapte bune, întrucât multe acțiuni umane sunt binefaceri. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Subiectul logic al silogismului este termenul ”acțiuni umane”. 

2. Termenul mediu este nedistribuit doar în premisa minoră . 

3. Termenii extremi sunt nedistribuiți în concluzie. 

4. Predicatul logic al silogismului este termenul „binefacere”. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiție: Tigrul este un animal carnivor. 

1. Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. 2 puncte 

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. şi construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „tigru”. 4 puncte

Rezolvare

...

B. 

Un silogism care justifică propoziția „Toți elevii premianți sunt beneficiari ai burselor de merit.”:

Toți elevii cu rezultate excepționale la învățătură sunt beneficiari ai burselor de merit.

Toți elevii premianți sunt elevi cu rezultate excepționale la învățătură.                 

Toți elevii premianți sunt beneficiari ai burselor de merit.

Silogismul corespunde schemei de inferență...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Logică 2021 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.