Bacalaureat Logică 2018 | Sesiunea august

Acest eBook conține rezolvarea examenului de Bac Logică Sesiunea August 2018.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos.

Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Una din regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la fundamentul demonstrației, este:

a. argumentele demonstrației trebuie să se contrazică reciproc

b. demonstrația argumentelor este dependentă de demonstrarea tezei

c. pentru a susține teza, nu este necesar ca argumentele demonstrației să fie adevărate

d. argumentele trebuie să constituie un temei suficient pentru teza de demonstrat

2. Raționamentul „Dacă niciun pește nu este animal terestru, atunci niciun animal terestru nu este pește“ este:

a. o conversiune prin accident

b. o conversiune simplă

c. un silogism

d. o obversiune

3. Termenii „fotbalist“ și „spaniol“ se află în raport de:

a. ordonare

b. contrarietate

c. încrucișare

d. contradicție

4. Subiectul logic al propoziției „Unele animale de companie sunt pisici siameze“ este:

a. animale de companie

b. unele

c. unele animale

d. unele animale de companie

5. O operație de clasificare este corectă dacă:

a. nu apar toate speciile genului dat

b. clasificarea este prea abundentă

c. pe aceeași treaptă a clasificării se utilizează cel puțin două criterii

d. pe aceeași treaptă a clasificării se utilizează un singur criteriu

6. Termenul „nelegitimitate politică“ este din punct de vedere intensional:

a. pozitiv, compus

b. pozitiv, simplu

c. negativ, compus

d. negativ, simplu

7. Inducția incompletă este o argumentare care presupune:

a. o concluzie cu caracter amplificator față de premise

b. examinarea unei clase cu un număr finit de elemente

c. o concluzie cu caracter cert

d. obținerea unei concluzii mai puțin generale decât premisele

8. Inducția completă este o argumentare care presupune:

a. examinarea tuturor elementelor unei clase cu un număr infinit de elemente

b. examinarea tuturor elementelor unei clase cu un număr finit de elemente

c. o concluzie cu caracter probabil

d. o concluzie cu caracter incert

9. Extensiunea este un element din structura unui termen care:

a. reprezintă componenta cognitivă a termenului

b. reprezintă componenta lingvistică a termenului

c. se referă la însușirile esențiale care definesc obiectele pe care le reprezintă termenul

d. se referă la totalitatea obiectelor pe care le reprezintă termenul

10. Propoziția „Mulți tineri sunt pasionați de excursii la munte“ este:

a. universală afirmativă b. universală negativă

c. particulară afirmativă

d. particulară negativă             20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenii A și B se află în raport de încrucișare și, în același timp, ambii sunt subordonați termenului C; termenul D se află în raport de opoziție atât față de termenul A, cât și față de termenul B, dar este subordonat termenului C.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni.             4 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Unii A nu sunt B.

b. Niciun B nu este D.

c. Toți C sunt A. d. Unii C nu sunt B.

e. Niciun A nu este B.

f. Unii D nu sunt C.

Rezolvare:

  1. d
  2. ...

Subiectul II

Se dau următoarele propoziţii:

1. Toți intelectualii sunt adepți ai libertății individuale.

2. Unii pești albaștri nu sunt animale de dimensiuni mari.

3. Niciun aliment bogat în calorii nu este recomandat de medicul nutriționist.

4. Unele flori de primăvară sunt plante rezistente la frig.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 2.      2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4.            8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.       8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei propoziției 4.           4 puncte

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: X: Dacă unele activități de voluntariat sunt lucruri apreciate de elevi, atunci unele lucruri apreciate de elevi sunt activități de voluntariat. Y: Dacă unii oameni nu sunt creatori de cultură, atunci unii creatori de cultură nu sunt oameni.

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;       4 puncte

b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate.      4 puncte

Rezolvare:

A.

Formula logică a propoziției 1: SaP

Formula logică a propoziției 2: ...

Subiectul III

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eae-4, aii-3.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.          8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.      6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unii artiști nu sunt pictori”.         6 puncte

C. Fie următorul silogism: Dacă toate lucrurile supărătoare sunt invenții și niciun adevăr nu este invenție, rezultă că niciun adevăr nu este supărător.

a. Precizați termenul mediu al silogismului dat.        2 puncte

b. Menționați, în limbaj natural, premisa minoră a silogismului dat.        2 puncte

D. Fie următoarea definiţie: Tortul este un produs de cofetărie.

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.    2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „tort”.        4 puncte

Rezolvare:

A.

1.

Modul silogistic eae-4 are următoarea schemă de inferență: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Logică 2018 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.