Bac Istorie 2023 | Modele de subiecte

Subiectul I

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiți statul condus de Constantin Movilă, precizat în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la acțiunile desfășurate de otomani în 1462. 2 puncte 

3. Menționați câte un domn al Țării Românești precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că domnitorul refuză plata tributului. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați două conflicte militare la care participă românii în secolul al XIV-lea – prima jumătate a secolului al XV-lea. 6 puncte 

7. Menționați o asemănare între două acțiuni diplomatice la care participă românii în perioada cuprinsă între evenimentele descrise de sursa A și cele descrise de sursa B. 4 puncte

Rezolvare

...

6. Două conflicte militare la care participă românii în secolul al XIV-lea - prima jumătate a secolului al XV-lea sunt: bătălia de la Posada și cea de la Rovine.

Bătălia de la Posada s-a desfășurat în anul 1330, între trupele românești conduse de ...

...

Subiectul II

Citiți, cu atenție, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți unul dintre Principatele Române, precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizați secolul în care se desfășoară evenimentele prezentate în sursa dată. 2 puncte 

3. Menționați evenimentele desfășurate „la Iași și București‟ în 1857 și o solicitare exprimată în cadrul acestora, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la comisia de anchetă. 6 puncte 

5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la prevederile Convenției de la Paris, susținându-l cu două informații selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în perioada 1860-1866 statul român este consolidat prin acțiuni desfășurate în plan intern. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.) 4 puncte

Rezolvare

...

6. În perioada 1860-1866 statul român este consolidat prin numeroase acțiuni desfășurate în plan intern de către Alexandru Ioan Cuza. Deoarece statul român avea nevoie de adoptarea unor reforme modernizatoare, Alexandru Ioan Cuza va întreprinde o serie de măsuri în acest sens, precum ...

...

Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România postbelică, având în vedere:

  • menționarea a două fapte istorice desfășurate în România postbelică, în prima jumătatea a secolului al XX-lea și precizarea unei asemănări între acestea;
  • prezentarea legii fundamentale adoptate în România, în perioada național-comunismului;
  • menționarea a două fapte istorice prin care România participă la relațiile internaționale în perioada „Războiului rece‟;
  • formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României, în plan intern, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre România postbelică

Începând cu august 1944, România a intrat în sfera de influență politică a Uniunii Sovietice. După încetarea celui de-al doilea război mondial, trupele sovietice au continuat să staționeze pe teritoriul României. Staționarea trupelor sovietice a ușurat acțiunile întreprinse de comuniști în spațiul românesc și instaurarea regimului comunist. 

În anul 1945, regele Mihai a fost obligat de Moscova să numească un guvern comunist sub conducerea lui Petru Groza. Ulterior, în anul 1946 comuniştii au falsificat alegerile parlamentare, iar în 1947 guvernul a eliminat toate partidele de pe scena politică a ţării și a înlăturat monarhia constituțională (30 decembrie 1947), proclamând Republica Populară Română. O asemănare între aceste evenimente istorice menționate o constituie faptul că, prin acțiunile întreprinse, comuniștii au preluat puterea în stat.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Istorie 2023 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.