Bac Istorie 2022 | Sesiunea specială

Găsești aici rezolvate toate cele trei subiecte din cadrul sesiunii speciale a bacului la istorie 2022.

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiți legea fundamentală a statului român, precizată în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la domeniul economic. 2 puncte 

3. Menționați un lider politic și o formațiune politică la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că deputații adoptă constituția în unanimitate. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați alte două fapte istorice desfășurate în România, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în afara celor la care se referă sursa B. 6 puncte 

7. Menționați o asemănare între două practici politice din România, utilizate în perioada 1918-1947. 4 puncte

Rezolvare

...

6. Alte faptele istorice importante desfășurate în România celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea, în afara celor la care se referă sursa B, au fost Revoluția din decembrie 1989 și adoptarea Constituției din 1991.

Revoluția din decembrie 1989 a început la data de 16 decembrie la Timișoara, unde au izbucnit manifestații ca urmare a încercării autorităților comuniste de a-l aresta pe...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi statul medieval românesc precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi voievodul din sudul Carpaților și o cauză a conflictului cu Ungaria din septembrie 1330, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la pacea propusă în anul 1330. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la consecințele bătăliei de la Posada susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii participă la relațiile internaționale din secolul al XV-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

Rezolvare

...

6. Pe parcursul secolului al XV-lea, românii au participat la relațiile internaționale. Țările Române au avut un rol activ atât în ceea ce privește relațiile diplomatice, cât și în acțiunile militare. Putem susține această afirmație prin exemplul implicării românilor conduși de ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre constituirea și consolidarea statului român în secolul al XIX-lea, având în vedere:

  • precizarea unui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în perioada 1848-1857 și menționarea a două solicitări înscrise în acesta;
  • prezentarea unui fapt istoric desfășurat în spațiul românesc între anii 1859-1865;
  • menționarea a două aspecte referitoare la Constituția din 1866;
  • formularea unui punct de vedere referitor la participarea României la relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre constituirea și consolidarea statului român în secolul al XIX-lea

Constituirea și consolidarea statului român în secolul al XIX-lea a reprezentat materializarea eforturilor și idealurilor politice ale românilor. Aceste fapte au fost posibile datorită numeroaselor proiecte politice pe care boierii români le-au întocmit de-a lungul timpului, între care menționăm: Memoriul de la Focșani din 1772 (redactat în timpul Tratativelor de pace la Focșani dintre otomani și ruși), Memoriul din 1791 (al boierimii românești de la Șiștov), documentul program elaborat în cadrul revoluției lui Tudor Vladimirescu (1821 - ,,Cererile norodului românesc”) sau Constituția Cărvunarilor a lui Ionică Tăutu (1822). 

În perioada 1848-1857, unul dintre proiectele politice referitoare la statul român modern a fost Proclamația de la Islaz, documentul program al revoluției pașoptiste din Țara Românească. Dintre prevederile incluse în acest proiect politic enumerăm: împroprietărirea țăranilor, desființarea privilegiilor boierești, autonomie politică, unirea Moldovei cu Țara Românească. Aceste exemple de proiecte politice vor deschide...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Istorie 2022 | Sesiunea specială

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.