Bacalaureat Istorie 2021 | Sesiunea august

Accesează acest eBook pentru a citi rezolvările subiectelor bacului la istorie din august 2021.

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi voievodul Transilvaniei precizat în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la domeniul economic. 2 puncte 

3. Menţionaţi două spații istorice la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că adoptarea catolicismului este temporară. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi alte două acțiuni la care participă românii în cadrul relațiilor internaționale din secolele al XIV-lea – al XV-lea, în afara celor la care se referă sursele A și B. 6 puncte 

7. Menţionaţi o asemănare între două acțiuni diplomatice desfășurate de reprezentanții spațiului românesc în secolele al XVI-lea – al XVII-lea. 4 puncte

Rezolvare

1. Iancu de Hunedoara

2. „O vădită preocupare a manifestat Petru Mușat pentru organizarea economică, administrativă și religioasă a țării. El a bătut primii bani moldovenești de argint; veniturile țării au crescut considerabil prin comerțul intern și de tranzit.”

...

Subiectul al II-lea

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi statul sub suzeranitatea căruia se află România, precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi conducătorul statului român și o acțiune desfășurată între România și Serbia, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Tratatul României cu Austro-Ungaria. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la relațiile dintre România și Rusia, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia un proiect politic elaborat în spațiul românesc între anii 1801-1850 a favorizat constituirea statului român modern. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare

...

5. Relațiile dintre România și Rusia erau determinate de interesele marii puteri Rusia în sud-estul Europei. Informațiile prin care îmi susțin punctul de vedere sunt următoarele: rușii doreau să contrabalanseze prezența crescândă a Austriei în România, și conștiința că Serbia și Muntenegru ar putea intra în război împotriva Imperiului Otoman în contextul crizei din 1875 și că Rusia ar fi atunci nevoită să trimită sprijin prin România, i-a determinat pe ruși să accepte condițiile românești:

...

Subiectul al III-lea

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția Românei în secolul al XX-lea, având în vedere:

  • menționarea a două acțiuni desfășurate de români în contextul unui conflict politico-militar internațional din primele două decenii ale secolului al XX-lea și a câte unei consecințe a fiecăreia dintre aceste acțiuni;
  • prezentarea unui aspect referitor la Constituția din 1923;
  • precizarea noului regim politic impus în România postbelică, în prima jumătate a secolului al XX-lea;
  • formularea unui punct de vedere referitor la politica internă a României în perioada 1952-1980 și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 

Eseu despre evoluția Românei în secolul al XX-lea

Începutul secolului al XX-lea marchează o perioadă importantă la nivel internațional, ce a fost marcată de izbucnirea Primului Război Mondial și realizarea alianțelor politico-militare care aveau să se confrunte în marea conflagrație. La sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX, se conturează astfel pe scena politică internațională două mari alianţe: Antanta (Marea Britanie, Franţa, Rusia) şi Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria şi Italia). Ambele tabere urmăreau intrarea României în război, fiecare de partea sa. 

România aderase încă din anul 1883 la tabăra Puterilor Centrale (Tripla Alianţă). În momentul izbucnirii primei mari conflagrații mondiale (1914), România a decis să nu intre în război, păstrându-și neutralitatea. Lucrurile aveau să se schimbe, astfel că, doi ani mai târziu (1916), a semnat tratatul de alianţă cu Antanta și a decis intrarea în război alături de aceasta. Consecința directă a aderării la Antanta a fost faptul că România a declarat război Austro-Ungariei în 1916, dorind eliberarea Transilvaniei şi Bucovinei (aflate sub stăpânirea Austro-Ungariei). În vara anului 1917 România obține victorii importante în bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, însă ieșirea Rusiei din război a atras după sine și ieșirea României și semnarea...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Istorie 2021 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.