Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția statului român modern, având în vedere:

- precizarea unui factor intern sau extern care a contribuit la întemeierea statului român modern, în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea;

 - menţionarea a două acțiuni din plan intern și a două acțiuni din plan extern prin care s-a consolidat statul român modern în ultimele patru decenii ale secolului al XIX-lea;

 - prezentarea unui fapt istoric prin care se urmărește realizarea României Mari, desfășurat în cadrul relațiilor internaționale;

 - formularea unui punct de vedere referitor la democrația din România Mare şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

De asemenea, pentru o mai bună pregătire poți consulta următoarele materiale:

Eseu despre evoluția statului român modern

Statul român modern, înainte de a se definitiva ca entitate politico-juridică și geografico-istorică, a fost în prealabil gândit la nivel teoretic prin numeroasele proiecte politice. Aceste proiecte politice au început să prindă contur încă din secolul al XVIII-lea. Proiectul statului român modern s-a raportat atât la realităţile autohtone, cât și la evoluția raportului de forțe dintre marile puteri europene ale timpului. Sentimentul conștiinței naționale, al identităţii de tradiţii, istorie, limbă şi cultură a tuturor românilor a luat amploare prin redeșteptarea națională și culturală a românilor. În anul 1848 izbucnesc revoluţii în majoritatea statelor europene, inclusiv în România; scopul acestora era înlocuirea regimurilor politice absolutist...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in