Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre totalitarism în Europa şi în România, în perioada postbelică, având în vedere:

  • precizarea unei ideologii totalitare care există în Europa și în România în perioada postbelică;

  • menţionarea a două practici politice totalitare utilizate în România postbelică și a câte unei caracteristici a fiecăreia dintre aceste practici;

  • prezentarea unui fapt istoric referitor la participarea României la Războiul Rece, în perioada stalinismului;

  • formularea unui punct de vedere referitor la atitudinea României în relațiile internaționale din perioada național-comunismului şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.…

...

Eseu despre totalitarism în Europa şi în România, în perioada postbelică

Regimurile politice totalitare au apărut în secolul al XX –lea şi au fost de două tipuri: regimuri de extremă stângă (comuniste) şi regimuri de extremă dreaptă (fasciste). Regimurile de extremă stângă au avut ca ideologie marxismul, pe care l-au interpretat abuziv. Principala caracteristică a regimurilor comuniste a fost …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in