Subiectul II

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:

„Insuccesul suferit în iunie 1462 nu l-a făcut pe Ștefan cel Mare să abdice de la planul de încorporare a cetății Chilia la Moldova, cum fusese în timpul domniei lui Alexandru cel Bun și până în anul 1448, deoarece dacă rămânea în afara Moldovei putea fi oricând atacată de turci. [...] Supărarea regelui Ungariei [Matei Corvin] a crescut și din cauza incursiunilor făcute sau ordonate de Ștefan în Transilvania, cu scopul de a-l captura pe Petru Aron. [...] Cucerirea Chiliei de domnul Moldovei a fost considerată de regele Matei ca [...] un act de agresiune împotriva regatului său și ca o lovitură grea dată comerțului făcut de părțile răsăritene ale Ungariei. [...]

Atent la mișcările forțelor armate otomane, Ștefan cel Mare [...] a menținut [...] cele mai strânse relații posibile cu Transilvania, în special cu orașele principale, ca Brașovul și Bistrița, din și prin care își putea procura armament și mai ales arme de foc.

Polonii i-au promis ajutor militar împotriva oricărui dușman, dar numai după depunerea omagiului personal. Domnitorul Ștefan cel Mare s-a declarat de acord cu prestarea acestei forme de omagiu [...] la care oficialitățile polone în frunte cu regele, țineau foarte mult, fiindcă potrivit normelor și practicii feudale, fără «închinarea personală» niciuna din părți nu se considera obligată să respecte clauzele tratatelor încheiate. [...] Regele [Poloniei] Cazimir al IV-lea și-a luat obligația ca să-l sprijine cu toate forțele sale împotriva oricărui dușman și în special împotriva turcilor și tătarilor. Ajutorul polon promis împotriva dușmanilor Moldovei a fost inexistent, fiindcă Polonia se afla în conflict cu Ungaria, pentru Boemia.”         (N. Grigoraș, Moldova lui Ștefan cel Mare)

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

  1. Numiţi un domn al Moldovei precizat în sursa dată. 2 puncte

  2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte

  3. Menţionaţi cetatea cucerită de domnul Moldovei și un motiv al acestei acțiuni, la care se referă sursa dată. 6 puncte

  4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Transilvania. 6 puncte

  5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la relațiile politice stabilite între Moldova și Polonia, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte

  6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia reprezentantul unei instituții politice centrale din spațiul românesc se implică în relațiile internaționale din secolele al XVII-lea – al XVIII-lea prin acțiuni militare sau diplomatice. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectori…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in