Bacalaureat Istorie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

Aici vei găsi rezolvarea examenului de Bacalaureat la Istorie care a avut loc în data de 28 Iunie 2017. Rezolvarea celor 3 subiecte ale sesiunii de vară 2017 au fost rezolvate conform baremului Ministerului Educației.

Subiectul I

Pornind de la fragmentele de text din sursele F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român și C. C. Giurescu, Istoria Românilor, răspundeţi la următoarele cerinţe:

 1. Numiţi lupta precizată în sursa A. (2 puncte)
 2. Precizaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la „expediția‟ din 1443. (2 puncte)
 3. Menţionaţi câte un conducător politic din spațiul românesc la care se referă sursa A, respectiv sursa B. (6 puncte)
 4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că lupta creștinilor are drept scop alungarea otomanilor din Europa. (3 puncte)
 5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). (7 puncte)
 6. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la acţiunile diplomatice la care participă românii în a doua jumătate a secolului al XV-lea. (6 puncte)
 7. Menţionaţi o caracteristică a unei instituţii centrale din spaţiul românesc extracarpatic în secolul al XVI-lea. (4 puncte)

Subiectul al II-lea

Pornind de la fragmentul de text din sursa M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României, răspundeţi la următoarele cerinţe:

 1. Numiţi un document cu rol de constituție, precizat în sursa dată. (2 puncte)
 2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.(2 puncte)
 3. Menţionaţi un membru al comitetului revoluționar și atitudinea acestui organism față de o mare putere, la care se referă sursa dată. (6 puncte)
 4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la acțiunile din Moldova. (6 puncte)
 5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la principiile propuse de comitetul revoluționar din Țara Românească, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. (10 puncte)
 6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România participă la relațiile internaționale prin implicarea în „criza orientală‟. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) (4 puncte)

Subiectul al III-lea

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român în perioada postbelică, având în vedere:
- menţionarea a două măsuri adoptate pe plan intern în România, în perioada stalinismului și precizarea unei asemănări între acestea;
- prezentarea unui fapt istoric referitor la implicarea României în Războiul Rece, în etapa stalinismului;
- menţionarea a două caracteristici ale naţional-comunismului din România;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția politică a României la sfârşitul secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţieream relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Rezolvare Eseu Bac:

Statul român în perioada postbelică

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Istorie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

[2]
Review-urile utilizatorilor
 • 14.05.2018
  Scris de Elev in clasa a 12-a
  Va mulțumesc pentru toate materialele de pe site-ul dumneavoastră. Toate sunt utile în pregătirea pentru bacalaureat.
 • 11.05.2020
  Scris de Elev in clasa a 12-a
  Foarte bun!