Bac Istorie 2016 | Sesiunea august-septembrie Rezervă

Citește rezolvarea rezervei conform baremului emis de Ministerul Educației a examenului de Bacalaureat din 2016, sesiunea August - Septembrie pentru a te familiariza cu structura examenului de Bac. Subiectul 3 presupune elaborarea unui eseu despre participarea românilor la relațiile internaționale din secolele al XIV-lea – al XVI-lea.

Subiectul I

Pornind de la fragmentele de text din sursele Istoria Românilor și A. Cioroianu, Pe umerii lui Marx, răspundeţi la următoarele cerinţe:

 1. Numiţi o instituție precizată în sursa A. (2 puncte)
 2.  Precizaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la Armata Roșie. (2 puncte)
 3.  Menţionaţi liderul politic şi formațiunea politică la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. (6 puncte)
 4.  Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că represiunea viza adversarii regimului politic. (3 puncte)
 5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). (7 puncte)
 6.  Prezentaţi alte două practici politice din România postbelică, în afara celor la care se referă sursele date. (6 puncte)
 7. Menţionaţi o caracteristică a acțiunilor desfășurate de regimul național-comunist din România în relațiile internaționale din perioada „Războiului Rece“.  (4 puncte)

Subiectul al II-lea

Pornind de la fragmentul de text din sursa E. Focşeneanu, Istoria constituţională a României (1859-1991), răspundeţi la următoarele cerinţe:

 1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa dată. (2 puncte)
 2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. (2 puncte)
 3.  Menţionaţi domnitorul statului român și legea fundamentală promulgată de acesta, la care se referă sursa dată.  (6 puncte)
 4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la drepturile și libertățile cetățenești. (6 puncte)
 5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere despre prevederile referitoare la stat înscrise în legea fundamentală, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. (10 puncte)
 6.  Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia implicarea românilor în „criza orientală”, după evenimentele la care se referă sursa, a avut consecințe favorabile pentru statul român modern. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)  (4 puncte)

Subiectul al III-lea

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre participarea românilor la relațiile internaționale din secolele al XIV-lea – al XVI-lea, având în vedere:
- menționarea a două instituții centrale înființate în spațiul românesc și a două fapte istorice la care participă reprezentantul uneia dintre ele în secolul al XIV-lea;
- precizarea unei cauze a implicării spațiului românesc în relațiile internaționale din secolul al XIV-lea;
- prezentarea unui conflict desfășurat în relațiile internaționale din secolul al XV-lea la care participă românii;
- formularea unui punct de vedere referitor la participarea românilor prin acțiuni diplomatice în relaţiile internaţionale din secolul al XVI-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Istorie 2016 | Sesiunea august-septembrie Rezervă

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.