Lock

Modele de subiecte

Lock

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere și orașe - capitală cu numere.

A. Precizați:

1.    numele statului marcat, pe hartă, cu litera I;
2.    numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15. (4 puncte)

Răspunsuri: 

 1. Portugalia
 2. Londra

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos:

1.    Orașul-capitală Praga este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2.    Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este străbătut de fluviul ...
3.    Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește ... (6 puncte)

Răspunsuri:  

 1. 4
 2. Dunărea
 3. Elveția

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:

1. Climatul mediteranean este specific orașului marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

a. 1                       b. 6                       c. 12                       d. 14

2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește: (2 puncte)

a. Kiev                       b. Minsk                       c. Varșovia                       d. Vilnius

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numește: (2 puncte)

a. Andorra                       b. Cipru                       c. Malta                       d. Monaco

4. Are ieșire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. A                       b. C                       c. E                       d. F

5. Fluviul Sena străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

a. 10                       b. 11                       c. 14                       d. 15   

Răspunsuri:  

 1. c
 2. b
 3. c
 4. b
 5. c

D. Precizați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera H și clima statului marcat, pe hartă, cu litera J.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvență ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat. (6 puncte)

Răspunsuri:  

Deosebiri între clima Ucrainei (H) și Islanda (J):

 1. ca tip de climă Ucraina prezintă un climat temperat-continental, în timp ce în Islanda predomină un climat subpolar.
 2. temperatura medie anuală este cuprinsă între 0-5°C în Islanda, pe când în Ucr
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in