Lock

Simulare

Lock

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere și orașe - capitală cu numere.

A. Precizați:  (4 puncte)

 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;
 2. numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12

Răspunsuri:

 1. Belgia
 2. Moscova

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C se numește ...
 2. Orașul Skopje este marcat, pe hartă, cu numărul…
 3. Aglomerația urbană Rhin-Ruhr este situată pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul..

Răspunsuri:

 1. Belgrad
 2. 1
 3. 9

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:

1. Orașul-capitală Riga este marcat, pe hartă, cu numărul:  (2 puncte)

a. 6                 b. 7                 c. 13                 d. 14

2. Munții Rodopi se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

b. E                 b. H                 c. I                             d. J

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește: (2 puncte)

a. Monaco                 b. San Marino                 c. Valletta                 d. Vatican

4. Bazinul huilifer Donbass (Donețk) se află situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. E                 b. H                 c. I                 d.  J             

5. Statele marcate, pe hartă, cu literele B, C și J au în comun elementul următor: (2 puncte)

     a. lacuri vulcanice                 b. relief predominant de câmpie

     c. Munții Carpați                 d. vegetație predominant de stepă       

Răspunsuri: 

 1. a
 2. b
 3. b
 4. c
 5. c

D. Precizați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D și clima statului marcat, pe hartă, cu litera I (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip   de   climă,   temperaturi   medii   anuale/vara/iarna,   amplitudine   termică,   precipitații   medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvență ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat.

Răspunsuri:

Deosebiri între clima Norvegiei (I) și a Greciei (D):

 1. În Norvegia se regăsește preponderent o climă temperat – oceanică, pe când în Grecia predomină un climat mediteranean.
 2. Dacă în Norvegia temperatura medie anuală este cuprinsă între 0˚C și 8˚C; în Grecia media anuală este mai ridicată, între 15˚C și 18˚C.
 3. Dacă în Norvegia sunt precipitații bogate aduse de masele de aer umede, oceanice, în Grecia precipitațiile s
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in