Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă producția de cereale obținută în patru state europene, în anul 2018. 

                                                   Sursa: Eurostat, 2019 (cifrele au fost rotunjite) 

A. Precizați: 

1. numele statului cu cea mai mare producție de cereale obținută în anul 2018 și valoarea acesteia; 

2. valoarea producției de cereale obținute în Italia; 

3. valoarea producției de cereale obținute în România. 4 puncte 

B. 

1. Calculați diferența dintre producția de cereale obținută în Franța și cea obținută în Finlanda. 

2. Prezentați o cauză care determină producția mică de cereale obținută în Finlanda. 

3. Precizați numele unei câmpii din România care reprezintă o regiune importantă pentru cultivarea cerealelor. 6 puncte 

C. Pentru Podișul Dobrogei, precizaţi: 

1. numele apei curgătoare care îl delimitează în vest și în nord; 

2. un mod de formare; 

3. un tip de roci din care este alcătuit; 

4. numele unei subdiviziuni a acestei unități de relief; 

5. o influență climatică; 

6. un tip genetic de lac; 

7. o zonă sau un etaj de vegetație; 

8. numele a două orașe-reședință de județ (cu peste 50.000 de locuitori); 

9. o cultură agricolă. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă structura populației pe grupe de vârstă în două state europene, în anii 2007 și 2017, în procente (%). 

Calculați: 

1. cu cât a crescut procentul populației vârstnice în Irlanda, în perioada 2007-2017. 

2. cu cât a scăzut procentul populației tinere în Germania, în perioada 2007-2017. 

3. cu cât este mai mare procentul populației vârstnice în Germania față de Irlanda, în 2017. 6 puncte 

E. 

1. La Craiova, temperatura medie anuală este de 10,7oC pe când la Vârfu Omu (Munții Bucegi), temperatura medie anuală este de -2,5oC. Explicați această diferență de temperatură medie anuală. (sursa: Clima României, 2008) 2 puncte 

2. Prezentaţi o cauză care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa.    2 puncte 

Rezolvare:

A.

1. Franța, ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in