Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 10; 

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 4.             4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ... 

2. Subcarpații Getici sunt marcați, pe hartă, cu litera ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: 

a. Bistrița 

b. Buzău 

c. Siret 

d. Trotuș 2 puncte 

2. Minereuri auro-argentifere există în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. B 

b. D 

c. E 

d. F    2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește: 

a. Alexandria 

b. Călărași 

c. Giurgiu 

d. Slobozia 2 puncte 

4. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B 

b. C 

c. E 

d. H      2 puncte 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate orașul: 

a. Baia Mare 

b. Oradea 

c. Satu Mare 

d. Zalău      2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. Prezentați: 

1. o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Carpații Meridionali. 

2. un avantaj ce derivă din faptul că România este o țară pontică.    4 puncte 

Rezolvare:

A. 

  1. Suceava
  2. ....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in