Varianta retrasă

Varianta retrasă a modelelor de subiecte 2019 la Geografie…

...

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că o afirmație este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A, iar dacă apreciați că este falsă, scrieți litera F.

1. Insulele Baleare și insulele Canare aparțin statului marcat, pe hartă, cu litera D.

2. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C se află munți formați în orogeneza caledoniană. 2 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Climatul temperat-oceanic este specific orașelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 și 13      b. 2 și 7       c. 3 și 15       d. 5 și 11       2 puncte

2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește:

a. Berlin      b. Minsk      c. Riga      d. Varșovia      2 puncte

3. Vulcani activi există în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 4       b. 9      c. 11      d. 14      2 puncte

4. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește:

a. Albania       b. Bosnia și Herțegovina       c. Muntenegru       d. Slovenia       2 puncte

5. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 este străbătut de fluviul numit:

a. Dunăre       b. Elba      c. Nipru       d. Volga      2 puncte

C. 

Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente climatice: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

D. În ultimul secol s-a produs o îmbătrânire a populației Europei. Precizaţi o cauză și o consecință a acestu…

...

Subiectul II

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că o afirmație este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A, iar dacă apreciați că este falsă, scrieți litera F.

1. Resurse de petrol, gaze naturale și sare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A.

2. În orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 a fost construit un combinat siderurgic. 2 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Vegetația de stepă și silvostepă este predominantă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B      b. D      c. E       d. H      2 puncte

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:

a. Moldova      b. Jijia       c. Siret       d. Suceava       2 puncte

3. Minereuri complexe (cupru, plumb, zinc) și auro-argentifere s-au format în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. B       b. C      c. F      d. H      2 puncte

4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:

a. Baia Mare      b. Cluj-Napoca      c. Oradea      d. Zalău       2 puncte

5. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D      c. F      d. G      2 puncte

C. 

Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.                  6 puncte

D. Prezentați:

1. un factor natural care condiționează configurația rețelei rutiere și feroviare în România;

2. o consecință a reducerii suprafețelor acoperite cu păduri în România. 4 puncte

Rezolvare:…

...

Subiectul III 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor medii lunare la stația meteorologică din Nicosia.

A. Precizaţi:

1. valoarea maximă a cantităţii medii lunare de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează;

2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.      4 puncte

B.

1. Calculați amplitudinea termică medie anuală.

2. Precizați tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în reprezentarea grafică.

3. Precizați valoarea temperaturii și a precipitațiilor medii în luna decembrie.      6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. numele a două state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

2. numele a două unităţi de relief;

3. numele a două cursuri de apă;

4. numele a trei oraşe;

5. o cultură agricolă specifică

D. Tabelul de mai jos prezintă volumul de mărfuri transportate la nivel intern pe două căi (moduri) de transport în două state europene, în anul 2015.

1. Calculați cu cât este mai mare volumul de mărfuri transportate pe căile rutiere în Germania comparativ cu cele transportate în Olanda.

2. Precizați numele fluviului care reprezintă principala cale navigabilă atât în Germania cât și în Olanda.

3. Precizați numele celui mai mare port fluvio-maritim la acest fluviu.

4. Calculați cu cât este mai mare volumul de mărfuri transportate pe căile rutiere comparativ cu volumul de mărfuri transportate pe căile navigabile interne în Olanda.               6 puncte

E. Aveți în vedere următorul tabel

1. Prezentați o cauză care determină ponderea mare a terenurilor arabile din suprafața Republicii Moldova.

2. Prezentați o cauză care determină ponderea redusă a terenurilor ocupate cu vii și livezi din suprafața Belgiei.       4 puncte

Rezolvare…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in