Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția migrației externe specifice României între anii 1991-2011.

A. Precizați:

1. numărul maxim de imigranți, precum şi anul în care au fost înregistrați;

2. numărul maxim de emigranți, precum şi anul în care au fost înregistrați. 4 puncte

B.

1. Calculați bilanțul migratoriu pentru anul 1995.

2. Precizați intervalul de timp în care s-a produs cea mai bruscă scădere a emigrației.

3. Precizați primul an (reprezentat pe grafic) în care numărul emigranților a fost egal cu cel al imigranților.              6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. numele a două state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

2. numele a două unităţi de relief;

3. numele a două cursuri de apă;

4. numele a trei oraşe;

5. o cultură agricolă specifică

D. Tabelul de mai jos prezintă volumul de mărfuri transportate la nivel intern pe două căi (moduri) de transport în două state europene, în anul 2015.

1. Calculați cu cât este mai mare volumul de mărfuri transportate pe căile rutiere în Germania comparativ cu cele transportate în Olanda.

2. Precizați numele fluviului care reprezintă principala cale navigabilă atât în Germania cât și în Olanda.

3. Precizați numele celui mai mare port fluvio-maritim la acest fluviu.

4. Calculați cu cât este mai mare volumul de mărfuri transportate pe căile rutiere comparativ cu volumul de mărfuri transportate pe căile navigabile interne în Olanda.               6 puncte

E. Tabelul de mai jos reprezintă evoluția suprafețelor terenurilor degradate şi neproductive în județele Prahova şi Călărași.

Explicați faptul că:

1. în județul Prahova terenurile degradate şi neproductive ocupă suprafețe mult mai mari decât în județul Călărași.

2. suprafețele cu terenuri degradate şi neproductive au crescut în județul Prahova, în intervalul 2010-2013.

Rezolvare: 

A.…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in